A-kassan måste följa med löne­utvecklingen, anser Josefin Brink, riksdagsledamot för V.
 

Ersättningen från svensk a-kassa är nu bland de lägsta i hela Europa. A-kassan blir därmed en viktig ingrediens i oppositionspartiernas alternativa budgetar. Vänsterpartiet är först ut och kräver radikala förändringar.
 
– Att regeringen sänkt a-kassan är en medveten taktik för att hålla nere lönekraven. Det är ingen konspirationsteori utan en klar strategi från regeringens sida, säger Josefin Brink, vänsterpartistisk representant i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

På tisdag presenterar Vänsterpartiet sin alternativa budget för 2010 med krav på stora förändringar av a-kassan. Partiet vill se en höjning av både högsta och lägsta dagpenning i a-kassan samt en höjning av grundbeloppet, dessutom 80 procent av lönen under hela ersättningsperioden och en återgång till de regler för deltidsarbetslösa som gällde före den 1 januari 2008.

Men Josefin Brink anser att hela a-kassan samtidigt måste ses över.

"Katastrofalt"
Bland annat bör taket för a-kasseersättning helt göras om.

– Det är katastrofalt att ha ett tak som ligger så långt under medelinkomsten som det gör i dag. Vill vi ha en bra ersättning under arbetslösheten så måste också försäkringen kunna följa med i löneutvecklingen.

– Vi kan tänka oss en indexering av taket, som i sjukförsäkringen, även om det för a-kassan hellre måste följa löneutvecklingen. Till exempel kan man fastställa hur stor andel av löntagarna som bör få 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Om inte löneskillnaderna ökar väldigt mycket ger det en ganska bra stabilitet.

Räknat på en genomsnittlig industriarbetares lön blir ersättningen vid arbetslöshet i dag bara 53 procent av lönen, vilket är bland de absolut lägsta nivåerna i Europa.

Hög avgift
Samtidigt är medlemsavgiften till a-kassan mycket hög i Sverige, sedan regeringen knutit avgiften till hur hög arbetslösheten är inom respektive a-kassa samt låtit den bekosta jobbskatteavdragen.

Efter omläggningen står nu medlemsavgiften för cirka 60 procent av den utbetalda ersättningen från a-kassorna. Före omläggningen betalade medlemmarna 12 procent.

Vänsterpartiet vill göra om hela finansieringen av a-kassan. En administrationsavgift ska finnas kvar på omkring 100 kronor per medlem och månad. Resterande arbetslöshetsavgift bör enligt V avskaffas helt. Det skulle kosta statskassan cirka 8,7 miljarder konor.

– Det kan jämföras med de tio miljarder kronor som regeringens senaste jobbskatteavdrag till dem med högre inkomster kostar, säger Josefin Brink.

Utgångspunkter
Lägre och mer enhetlig medlemsavgift till a-kassan gynnar i stället medlemmar i Hotell- och restaurang och andra fack med höga avgifter. Och det skulle få många att åter gå med i a-kassan, tror Josefin Brink.

Hur kommer då Vänsterpartiets förslag att bemötas i samtalen med S och MP som ska forma oppositionens regeringsalternativ inför valet?

– Det återstår att se. Vi är överens om att vi måste göra om arbetslöshetsförsäkringen, det här är våra utgångspunkter som vi tycker är viktiga och rimliga. Så får vi på sikt se var vi landar, säger Josefin Brink.

 

 

FAKTA / Så vill Vänsterpartiet ändra a-kassan

  • Höj högsta dagpenningen i ett första steg från 680 kronor till 970 kronor per dag för de första 100 dagarnwa, därefter till 870 kronor under resten av ersättningsperioden. I förlängningen bör flertalet av löntagarna få 80 procent av tidigare lön i a-kasseersättning.
  • Höj lägsta ersättning från a-kassa och aktivitetsersättning från 320 kronor till 420 kronor per dag.
  • Höj grundbeloppet, från 223 kronor till 320 kronor per dag.
  • Återinför avdragsrätten för fackföreningsavgift och medlemskap i a-kassan.
  • Återinför rätten till a-kassa för deltidsarbetslösa till de regler som gällde före den 1 januari 2008.
  • Nej till obligatorium. Behåll a-kassan som en frivillig försäkring.
  • Gör fackliga och politiska förtroendeuppdrag med tjänstledighet a-kassegrundande.
  • Förändra normalarbetstid och medlemsvillkor för medlemskap i a-kassan så att de inte längre missgynnar deltids- och visstidsanställda.
  • Minska antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen.