– Jag var obekväm och därför har de sparkat ut mig. De vill inte ha någon som säger emot, säger Satu Söderström
 

Satu Söderström var öppet kritisk mot Hotell- och restaurangfackets ledning. Hon har sedan stängts av från förbundsstyrelsen, som anser att hon förverkat sitt förtroende.

– Jag var obekväm och därför har de sparkat ut mig. De vill inte ha någon som säger emot, säger hon.

I våras avgick hela avdelningsstyrelsen i Göteborg i protest mot förbundsledningen. De ansåg att förbundet missköttes och krävde att det verkställande utskottet skulle avgå. Avdelningen vände sig emot att verksamheten inte fick nog med resurser och att obekväma anställda köptes ut.

Fortsatt kritisk
En av personerna i avdelningsstyrelsen var Satu Söderström som också satt i förbundets styrelse. Där stannade hon kvar trots kritiken.

– Jag är vald av kongressen och fick flest röster av alla, 100 av 113 röstberättigade. Jag tar styrelseuppdraget på största allvar. Det är medlemmarnas intressen jag ska värna om, inte ledningens, säger hon.

Hon fortsatte att vara kritisk och tog upp frågan om hur mycket utköpen av personal kostat förbundet när styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Hon reserverade sig också mot flera styrelsebeslut.

– Vi tappar ständigt medlemmar och har en ekonomisk kris. Då kan vi inte använda medlemmarnas pengar så oansvarig som förbundet gör, säger hon.

Fick inte bemöta
I juni fick hon beskedet att hon stängs av från sitt styrelseuppdrag fram till nästa kongress. Förbundsstyrelsen hänvisar till stadgarna som säger att en styrelseledamot kan stängas av om ”denne kan anses ha förverkat det förtroende styrelseuppdraget förutsätter.”

Beslutet fattades på ett styrelsemöte där Satu Söderström inte var med. Hon fick ingen möjlighet bemöta kritiken.

– Det är fruktansvärt hur de behandlar en förtroendevald. Jag sågs som obekväm och då gör de sig av med mig. Förbundet har blivit en toppstyrd diktatur, säger hon.

Förtroendefråga
Hotell- och restaurangfackets ordförande, Ella Niia, säger att förbundet inte på något sätt försökt tysta kritik. De medarbetare som fått ekonomisk ersättning när de slutat har gått av andra, personliga, anledningar. Och Satu Söderströms kritiska åsikter har inte haft något med avstängningen från förbundsstyrelsen att göra.

Vad som orsakat avstängningen vill hon dock inte gå in på, förutom att det varit en fråga om förtroende och att styrelseledamöterna upplevt att Satu Söderström verkat mot styrelsen.

– Det gick inte att föra öppna och förtroendefulla samtal och styrelsen gjorde bedömningen att det inte fanns några förutsättningar att jobba vidare med henne kvar. Vi har ett uppdrag som vi måste utföra och då måste arbetet fungera, säger Ella Niia.

Sista utvägen
Hon tillägger att det inträffade varit den sista möjliga utvägen, och hon förstår att det är kontroversiellt att stänga av en kongressvald styrelseledamot.

– I vårt förbund har det aldrig hänt tidigare. Det är ett ovanligt och allvarligt beslut, men det var den enda möjligheten, säger hon.

Efter nio år som fackligt aktiv, lämnar nu Satu Söderström sitt sista uppdrag som klubbordförande för Hotell Gothia Towers i Göteborg. Hon saknar kampvilja och kan inte göra ett bra jobb för medlemmarna.

– Jag har inget som helst förtroende för Hotell- och restaurangfacket längre och kan inte argumentera för att nya medlemmar ska gå med. Det känns ledsamt, men så är det, säger hon.