Regeringen kör över sin egen arbetsmiljöutredning och inför smileysystemet bakvägen, enligt IF Metall.
– Littorin tillsätter en utredning som han sedan struntar i. Det är ansvarslöst och odemokratiskt, säger Stefan Wiberg, arbetsmiljöansvarig på IF Metall.

Remisstiden har ännu inte gått ut för utredningen om en ny modell för arbetsmiljötillsyn, men regeringen har redan avsatt pengar till en försöksverksamhet i höstbudgeten.

– Vi lägger ner en jäkla massa jobb på den här utredningen och remissvar, men allt är ett spel för gallerierna. Regeringen har redan bestämt sig, säger Stefan Wiberg.

Utredningen tillsattes i höstat med uppdrag att utreda hur marknadsorienterade styrmedel skulle kunna införas i arbetsmiljötillsynen. Tanken är att det ska löna sig för företag att satsa på arbetsmiljö. Regeringens förebild är det danska systemet där alla företag inspekteras regelbundet av arbetsmiljöverket, så kallad screening. Resultatet för företagen visas sedan upp på verkets hemsida i form av gröna glada eller röda ledsna smileys.

Rejäla satsningar
Ett delbetänkande från utredningen är nu ute på remiss. I det föreslås att en screening införs även i Sverige. Men det kräver rejäla satsningar på Arbetsmiljöverket. Antalet arbetsmiljöinspektörer skulle nästan behöva fyrdubblas och den extra kostnaden skulle bli upp emot 800 miljoner om året, enligt utredningen.

Förslaget har fått kritik både från arbetsgivare och fack. Att det behövs mer resurser till Arbetsmiljöverket är alla LO-förbund överens om, men de flesta anser att det är resursslöseri att inspektera företag där arbetsmiljöarbetet fungerar.

– Det riskerar att dra resurser från de arbetsplatser som bäst behöver tillsyn, säger Sven Bergström på LO som skriver organisationens remissvar som ska lämnas i mitten av oktober.

Pilotprojekt
Trots att utredningen ännu inte är klar har regeringen redan avsatt 24 miljoner för ett försöksprojekt på tre år.

– Det är ett pilotprojekt där Arbetsmiljöverket får i uppdrag att utveckla och prova screening i en bransch, säger Anna Bergsten, politiskt sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet.

Hon betonar dock att det inte kommer att delas ut några smileys, eller andra märkningar av företagen i försöksprojektet, utan att tanken är att prova modellen i liten skala.

– Det handlar inte om att föregå utredningen, säger Anna Bergsten.

 

"Inte tappa tempo"
Beslutet fattas först när hela utredningen är färdig och remissinstanserna fått säga sitt. 

– Men för att inte tappa tempo vill vi komma i gång med pilotprojektet, så att även det kan ligga till grund för beslutet, säger Anna Bergsten.

Sven Bergström säger att det är stor skillnad på de åtta miljoner om året som finns avsatta till pilotprojektet och de 800 miljoner som krävs om modellen ska användas fullt ut. Han ser försöksverksamheten i första hand som en politisk markering.

– Vi sa redan i våras att det vore bättre att vänta tills de utvärderat systemet i Danmark, innan vi drar i gång något. Men arbetsmarknadsminister Littorin vill väl visa att han gör något efter den massiva kritik han fått för neddragningarna på Arbetsmiljöverket, säger han.

 

Läs också: artikeln "Danska LO går från rött till grönt" 2008-11-17

Läs också: artiklen "Här kommer arbetsmiljögranskarna" 2008-11-17