Nästa år blir 50.000 långtidssjukskrivna av med sin sjukpenning. I stället ska de delta ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram som regeringen kommer att presentera i höstbudgeten.

Programmet vänder sig till dem som bedöms vara för friska för att gå sjukskrivna, men ändå är för sjuka för att jobba. Efter programmet ska de kunna få rehabilitering, arbetspraktik, jobba på Samhall eller få en anställning med lönebidrag. De som inte klarar av det sjukskrivs igen.

Den lägsta ersättningen ligger på 223 kronor per dag. För dem som är med i a-kassan hamnar ersättningen mellan 320 och 680 kronor per dag, berättade SVT:s Rapport i går kväll.

Fyra moderata ministrar skriver själva om planerna på Svenska Dagbladets debattsida i dag, dock utan att nämna ersättningsnivåerna:

”Vår bedömning är att det i ett fåtal fall inte är möjligt för en tidigare långtidssjukskriven att delta i verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Detta kan exempelvis gälla om personen vårdas på sjukhus eller på annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via sjukvården. Regeringen anser att förlängd sjukpenning i sådana fall ska kunna betalas ut utöver de tidsramar som nu gäller. Detta kommer även att gälla för den som inte kan få ytterligare tid med tidsbegränsad sjukersättning.”

Så här beskriver de den kommande politiken i pengar räknat:

”I budgetpropositionen satsar regeringen 17 miljarder kronor över tre år för att få människor som varit långtidssjukskrivna tillbaka till arbetsmarknaden.  Av dessa får Arbetsförmedlingen, till sitt förvaltningsanslag, drygt 1,5 miljarder kronor.”

 

TT

Skriv ett e-postbrev till redaktionen