Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar i Storbritannien. Kvinnor tjänar i genomsnitt 22,6 procent mindre än männen – att jämföra med 2007 då de tjänade 21,9 procent mindre.

Det framgår av en rapport som ”Women & Work Commission”, WWC, presenterade på onsdagen. Kommissionen tillsattes 2004 av den dåvarande premiärministern Tony Blair med uppgift att granska jämställdheten i Storbritannien.

Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Storbritannien åter ökar är ett trendbrott. Ty de tio senaste åren har skillnaderna stadigt minskat: För tio år sedan fick kvinnorna 27,5 procent mindre i lönekuverten. I Sverige tjänar kvinnor i genomsnitt 7 procent mindre än männen, enligt SCB, och den skillnaden har stadigt varit densamma under de senaste tio åren.

WWC oroas framför allt över de stora löneskillnaderna bland deltidsarbetande. Där tjänar de brittiska kvinnorna nästan 40 procent mindre än männen.

”Detta är viktigt eftersom 41 procent av kvinnorna har deltidsarbeten mot bara 12 procent av männen”, skriver WWC i sin rapport. Motsvarande siffror i Sverige: Cirka 15 procent av männen jobbar deltid mot runt 40 procent av kvinnorna.

WWC konstaterar också att allt för många kvinnor i Storbritannien är överkvalificerade och har arbeten under sin utbildnings- och kunskapsnivå.

Segregationen är fortfarande norm, skriver rapportförfattarna som konstaterar att de fortfarande sitter enbart män i styrelsen för 22 av landets 100 största företag.

Rapporten går att hämta hem på:
http://www.equalities.gov.uk/what_we_do/women_and_work/women_and_work_commission.aspx

Lennart Lundquist
08 – 796 27 16