– Staten måste skjuta till pengar för massvaccinering mot svininfluensan. Annars slår kostnaderna tillbaka mot landstingens anställda i form av varsel.

Det hävdar Ove Jansson, förste vice ordförande i fackförbundet SKTF.

– Flera landsting har redan varslat personal om uppsägning på grund av ekonomiska underskott, säger Ove Jansson. Tvingas landstingen att bära kostnaden för höstens massvaccinering, två till tre miljarder kronor, så kommer de varslen att späs på. Och i landsting som ännu inte har varslat kommer varslen att tidigareläggas.

SKTF anser att regeringen redan tidigare borde ha skjutit till betydligt mer resurser till landstingen. Inför den vaccinering av hela svenska folket som Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och landstingen nu planerar för får det kravet förnyad styrka.

 

Självklart att vaccinera sjukvårdsanställda
SKTF anser det närmast självklart att all personal inom vården ska få sitt vaccin gratis. En av världshälsoorganisationen WHO:s första rekommendationer inför en väntad pandemi är att sjukvårdens anställda är de första som ska vaccineras, vid sidan av grupper med sjukdomar som gör att de riskerar att dö om de smittas.

– Om inte vårdpersonalen står på benen blir det eoerhört svårt att hantera den här pandemin, säger Annika Linde, chef för Smittskyddsinstitutets avdelning för epidemiologi.

– Redan när den vanliga säsongsinfluensan slår till kan det vara tufft att få plats för alla sjuka på barnklinikerna. Det problemet kan komma att tredubblas, så det gäller att minska bördan för sjukvården så mycket som möjligt.

 

Massvaccinering minskar trycket
Massvaccinering är ett sätt att minska trycket på sjukvården. På fem veckor, preliminärt med start i slutet av september, ska alla svenskar som vill få en spruta. Inom tio veckor ska alla ha fått en andra dos.

– Det är ett enormt logistiskt åtagande, säger Annika Linde. Vi har aldrig förr vaccinerat hela Sveriges befolkning på fem veckor.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser att staten ska skjuta till pengar för vaccineringen, men folkhälsominister Maria Larsson har hittills svarat att landstingen själva bär ansvaret, precis som när det gäller den vanliga säsongsinfluensan.

 

Stor press på sjukvården
Landstingens behov av personal väntas öka kraftigt i samband med pandemin. Hans Bertil Hansson, smittskyddsläkare i Region Skåne, bedömer att minst 20 procent av personalen kommer att vara sjuk under de värsta veckorna – samtidigt som behovet av personal är större än vanligt.

– Inför pandemin har vi gjort upp listor över personal som gått i pension de senaste fem åren. Vi hoppas kunna använda dem som en reserv.

– Vi räknar med stor press på sjukvården under sex veckor, säger Bo Svenungsson, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting. Planerade operationer och kontroller kommer att skjutas upp för att ta personalen ska kunna ta hand om influensapatienter.