Vid 15.000 företag har LO-medlemmarna fått sina pensionspremier insatta för sent. Därmed kan de ha missat en del av årets börsuppgång.

– Ett tekniskt fel har uppstått när vi läst in lönefiler från de här företagen, säger Anna Spendrup, chef för partsrelationer vid Fora.

Fora är den central som samlar in avgifterna för de privatanställda arbetarnas avtalspensioner. I januari kontrollerar Fora exakt hur mycket företagen har betalat ut i löner under föregående år, och med den uppgiften som underlag samlas pensionsavgifterna in. Fora för normalt över pengarna till de anställdas pensionskonton i mars eller april.

"Skandal"
För de anställda vid de berörda företagen kommer pensionsavgiften för 2008 att sättas in på pensionskontot först under juni, juli och augusti. Det betyder att de drabbade går miste om en del av årets uppgång på aktiemarknaderna, i den mån de nu sparar sin avtalspension i aktiefonder. Vid ett av de drabbade företagen, Holmens pappersbruk i Hallstavik, talar Pappers ordförande Aleksandar Srndovdic om skandal.

– Vi är jätteledsna över att detta har hänt, säger Anna Spendrup. Vi har rättat till felet, det här ska inte upprepas.

Kompensation
För den tid som Fora har legat på deras pengar kommer spararna att få en ränta på 1,6 procent. Men den som har valt aktiefonder för sitt sparande kan ha gått miste om mer än så.

– Vi ber var och en att skicka in ett brev till oss, så att vi kan titta på varje enskilt fall, säger Anna Spendrup.

Betyder det att ni kan kompensera enskilda sparare med mer än räntan på 1,6 procent?

– Ja, svarar Anna Spendrup. Men det beror på vilket sparande den anställde har valt för sin pension. Det är inte alla som sparar i aktiefonder.

Begränsad förlust
Totalt administrerar Fora avtalspensionen för arbetare vid 140.000 företag. Vid de 15.000 företag som berörts av det tekniska felet finns 440.000 anställda som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Men alla dessa för inte sin pensionsöverföring försenad. Fora upptäckte felet i vintras och har rättat till det i omgångar. En stor pensionsöverföring gjordes i maj.

Den ekonomiska förlusten för spararna bör trots allt vara begränsad. En stor del av årets uppgång på Stockholmsbörsen kom under årets första månader, då pensionspengarna för 2008 hur som helst inte skulle ha hunnit in på pensionskontona. Och det är alltså bara pensionspremien för 2008 (i genomsnitt 7.000 kronor) som har ”missat” vårens börsuppgång – det sparkapital som den anställde byggt upp tidigare finns redan på hans eller hennes konto.

FAKTA / Avtalspension
Avtalspension är ett komplement till den allmänna, statliga pensionen, som du har om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. För privatanställda arbetare heter den Avtalspension SAF-LO. Förra året betalade arbetsgivarna in avgifter till Avtalspension SAF-LO motsvarande 3,9 procent av lönen under en viss gräns (30.000 kronor i månaden). På lön ovanför gränsen var avgiften sex procent.