Fler sektorer än industrin ska sätta lönenormen inför nästa avtalsrörelse, anser LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. IF Metalls ordförande Stefan Löfven är inte lika övertygad, utan föreslår i stället att andra förbund ska få ökad insyn i IF Metalls förhandlingar.

Att industrin tidigare ensamt har satt lönenormen grundas på att lönekostnaden påverkar konkurrenskraften i internationell handel. Lönenivån i utsatta sektorer måste därför ta hänsyn till lönenivån i våra konkurrentländer, främst Tyskland.

Men enligt Wanja Lundby-Wedin är i dag fler branscher än industrin utsatta för internationell konkurrens och lönemärket kan därför inte enbart sättas av industrin.

– Även transportsektorn, turism och handeln är i dag utsatta för internationell konkurrens. Kanske transportsektorn är det tydligaste exemplet. Där kan förare som kommer hit ha rätt att köra vissa sträckor i Sverige.

Men enligt IF Metalls ordförande Stefan Löfven bör industrin fortfarande gå före.

– Om man ska sätta lönemärket måste man dels ha lite storlek, dels gälla både LO, TCO och SACO. Fördelen med industriavtalet är att alla tre är med, förutom det mest fundamentala att det gäller den internationellt konkurrensutsatta sektorn.

Men även andra branscher är väl utsatta för internationell konkurrens?
– Ja, och vi pratar själva om transportsektorn, och en del av servicesektorn. Men det måste vara en viss storlek på sektorn för att den ska kunna ha en ledande roll.

 

Andra förbund ska få ökad insyn
Enligt Stefan Löfven finns inte heller något förslag på hur det praktiskt skulle gå till att andra sektorer är med i sättningen av lönenormen. Därför har IF Metall i stället föreslagit att andra förbund ska få ökad insyn och delaktighet i IF Metalls förhandlingar.

– Vi förstår att om man tillhör ett förbund som inte ska sätta märke så undrar man ju under tiden vi förhandlar om vad det är som händer och därför har vi tagit initiativ till mer insyn och delaktighet.

Men enligt Wanja Lundby-Wedin har diskussionen om en förändring pågått länge.

– I avtalssekreterargruppen är denna diskussion i full gång. Vi har också diskuterat i LO:s styrelse om en bredare syn men det innebär ju inte att vi ska sätta IF Metall åt sidan.

– Vi ska naturligtvis aldrig sätta en norm som innebär att konkurrensutsatta sektorer inte klarar sig. Det är nog något som IF Metall oroar sig för, men det finns inget intresse hos någon att vi genom höga löner ska slå ut svenska företag.

– Men vi ska inte heller ta ut för låga löner. I takt med hur produktivitet och vinster utvecklas ska vi ta ut det löneutrymme som skapas.

 

Tror inte samordningen spräcks
Även om Wanja Lundby-Wedin anser att frågan i värsta fall kan spräcka samordningen mellan förbunden inför avtalsrörelsen tror hon inte att det sker.

– Nej, det är viktigt att vi kan ha en öppen diskussion och jag ser inte att det kan gå så långt, säger hon.

Inte heller Stefan Löfven tror på konflikt.

– Jag tror vi kan komma överens. Samordningen bygger visserligen på att vi kan komma överens om den här vägen. Skull det ställas upp och ned så är det helt andra förutsättningar. Men jag vill betona att jag inte tror att det är någon fara.