Sverige ligger på femte plats i Europa när det gäller andel människor som någon gång arbetat svart under året. Men svartjobben är mer tillfälliga än i andra europeiska länder.

Svartjobb är ett problem inte minst för att staterna går miste om skatteinkomster, enligt en ny rapport från det Dublinbaserade EU-organet Eurofond.

Totalt utför omkring 5 procent av arbetarna i EU plus Norge någon typ av svartjobb varje år.
55 procent av allt svartjobb är relativt harmlöst och utgörs av sådant jobb som utförs för vänner, familjen och grannar.

De två övriga grupperna är mer allvarliga och snedvrider, enligt rapporten, konkurrensen mellan företag. Det är de 20 procent som utförs av egenföretagare och ytterligare 20 procent som utförs av svart avlönade arbetare utan formell anställning.

 

Sverige på femte plats
Sverige ligger både högt och lågt i statistiken, beroende på hur man räknar.
Bland de 28 länderna ligger Sverige på femte plats i andel människor som någon gång under året utfört svart arbete. Högst ligger Danmark (18%), därefter Lettland (15%), Nederländerna (13%) Estland (11%) och därefter Sverige på (10%)

Men samtidigt är jobben kortare.

I genomsnitt har de som jobbat svart utfört svartarbete under cirka 200 timmar på ett år.
I Sydeuropa ligger dock snittet på 350 timmar, i Östeuropa på 330 timmar, i Kontinentaleuropa på 110 timmar medan de nordbor som jobbar svart bara gör det i 60 timmar per år.

 

EU lägger upp databas
Det som kartläggningen främst visar är, enligt rapportförfattaren Radoslaw Owczarzak, att svartarbete ser mycket olika ut i olika delar av Europa. Det gäller både omfattning, vilka sektorer som drabbas, karaktären på arbetet och motiven för att utföra svartarbete.

Några gemensamma råd för hur svartarbete ska bekämpas lämnas därmed inte. I stället ska EU:s Eurofond lägga upp en databas med typfall från olika länder med förslag på regleringar och åtgärder.

– På det sättet tillhandahåller vi en plattform där sociala aktörer kan träffas och dela med sig kunskap om hur man ska tackla svartjobben, säger Radoslaw Owczarzak.