Den eviga striden om lagen om anställningsskydd, las, kan avgöras i vinterns omfattande avtalsförhandlingar. Las kan då bli en del av kollektivavtalen.

Det mycket överraskande utspelet kom i dag från LO och PTK vid ett gemensamt seminarium i Almedalen. Båda organisationerna förordade en avtalsreglering av anställningsskyddet.

– Med las inarbetade i avtalen blir de ännu attraktivare och behovet av lagändringar försvinner, sade LO:s avtalssekreterare Per Bard och Lars-Bonny Ramstedt, tidigare förhandlingschef för Unionen och PTK.

En avtalsreglering av anställningsskyddet innebär att parterna tar ett än större ansvar för relationerna och villkoren på arbetsmarknaden genom att hålla lagstiftaren borta från ytterligare ett område.

Plog
Om utspelet ska realiseras är det mest sannolika scenariot att någon stor och betydelsefull bransch – kanske Teknikföretagen tillsammans med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer – agerar plog.

De prövar om det går att skapa enighet kring så brännande frågor som turordning vid uppsägning, anställningsformer och förstärkt stöd vid omställning. Lyckas de öppnar det för en bred fortsättning över hela arbetsmarknaden.

– Alla svåra frågor måste behandlas om vi ska föra in las i avtalen. Men vi ser det som en utveckling sedan huvudavtalsförhandlingarna havererat och ett sätt att försöka hitta en lösning på denna eviga stridsfråga, säger Per Bard, LO:s avtalssekreterare.

Svåraste frågorna

Seminariet under rubriken ”Efter huvudavtalet” förstärkte än en gång bilden av att arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv överraskande bröt förhandlingarna innan alla försök till enighet var uttömda.

Att just las och konfliktreglerna var de svåraste frågorna i förhandlingarna om ett huvudavtal var känt redan när förhandlingarna inleddes. Arbetsgivarna hade redovisat långtgående krav på inskränkningar av rätten till sympatiåtgärder och krävde att turordningsreglerna vid uppsägningar skulle skrotas.

Mot detta stod fackens krav på starkare stöd vid omställning och rehabilitering och en önskan om en ny förhandlingsordning samt reglering av den omstridda Laval-frågan. Men facken flaggade också för öppningar i las-frågan och förlängda varseltider vid sympatiåtgärder. Att facken helt och hållet skulle ge upp rätten att företräda de anställda i förhandlingar vid uppsägningar fanns dock inte i korten.

Samsyn

På en lång rad punkter nådde parterna en relativt god samsyn, men i slutvarvet valde arbetsgivarna ändå att avbryta. Missnöjda, enligt egen utsago, över för få eller för begränsade fackliga eftergifter i förhandlingarna.

Dagens förslag om en avtalsreglering av anställningsskyddet kom överraskande och kan innebära nya kontakter mellan parterna. Och för vinterns avtalsförhandlingar betyder det ytterligare en mycket svår fråga att hantera.