– Lär av hur Danmark sänkte sin ungdomsarbetslöshet. Inte med sänkt a-kassa eller sämre anställningsskydd, utan genom yrkesutbildning och praktik.

Thomas Östros, socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, förmedlade stark oro när han inledde partiets ekonomiska seminarium i Visby på tisdagen. Den ekonomiska krisen riskerar att sätta bestående ärr i den svenska samhällskroppen.

Jämviktsarbetslösheten, alltså den lägsta arbetslöshet vi kan nå i nästa högkonjunktur utan att inflationen tar fart, håller på att stiga, varnade Östros, som hänvisade till Konjunkturinstitutets beräkningar.

I Europabotten
Och ungdomsarbetslösheten i Sverige har stigit till att bli den fjärde högsta i Europa, överträffad bara av Spanien, Lettland och Litauen. Forskare vid Uppsala universitet har visat att den som går ut i arbetslöshet efter gymnasiet löper förhöjd risk för arbetslöshet även tio år senare.

– Regeringen stimulerar efterfrågan för lite, och de arbetslösa får nöja sig med coachning, som möjligen skulle fungera i högkonjunktur, när de borde få utbildning, löd Thomas Östros analys.

Han fick visst stöd av Kommunals chefsekonom Anna Thoursie, som ser kärnproblemet bakom ungdomsarbetslösheten i att en stor grupp unga inte har fullföljt sin gymnasieutbildning.

Och av Henry Olsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, som pekar på att de arbetslösa kan få jobb på två olika sätt: genom att deras lön sänks – eller genom utbildning, som gör att de åstadkommer mer på jobbet och gör skäl för en högre lön.

Dansk lektion
Mot regeringens passiva åtgärder för de arbetslösa ställer Thomas Östros socialdemokraternas förslag om mer arbetsmarknadsutbildning, fler platser inom kvalificerad yrkesutbildning och ett  utvidgat rot-avdrag. Han pekar på hur Danmark växlat ned från hög ungdomsarbetslöshet på 1980-talet till låg: De unga arbetslösa erbjöds – och förutsattes delta i – yrkesutbildning och praktik.

– Socialdemokraternas förslag om jobbstart för unga är ett sätt att dra lärdom av det danska exemplet, säger Thomas Östros. Redan vid inskrivningen på arbetsförmedlingen ska de ungas behov av utbildning kontrolleras. Inte efter flera månaders väntan.