Glöm arbetsmarknadsutbildning. Omskolning ska bli något som den vanliga skolan tar hand om.

– Vi kan ge kortare, kompletterande utbildningar, men utbildningen ska framför allt ligga i det reguljära systemet. Vi kan hänvisa arbetssökande till reguljär utbildning, säger Angeles Bermudez.-Svanqvist, generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten ökar snabbt – men runt hörnet väntar brist på arbetskraft. Från och med 2012 och framåt är det fler äldre som försvinner från arbetsmarknaden än ungdomar som söker sitt första jobb.

Riskerar slås ut
Men alla unga har inte den utbildning som krävs. De riskerar att slås ut – samtidigt som det är brist på arbetskraft. Dessutom finns det många arbetslösa som behöver läsa in gymnasiet eller utbilda sig för att kunna byta yrke.

– Utbildningssystemet måste ses över om vi ska klara generationsväxlingen, men skolan är inget som Arbetsförmedlingen råder över, konstaterar Angeles Bermudez-Svankvist.

Var fjärde elev som gick ut från nian förra året hade inte fullständiga betyg. Var nionde elev hade inte behörighet att söka ett nationellt program på gymnasiet.

Nekas praktik
Det blir inte bättre av att många elever på gymnasiets byggprogram inte får den får praktik som ingår i utbildningen, därför att byggföretagen inte tar emot dem.

– Vi måste alla ta samhällsansvar och göra vårt yttersta. Bland annat måste de arbetsgivare som har möjlighet bereda plats till alla arbetssökande som är i behov av arbetspraktik. Dessuom är det viktigt att vi får en kraftfull utbildningssatsning i det reguljära utbildningssystemet, förklarar Angeles Bermudez-Svankvist.

1993, när 90-talskrisen var som värst, deltog 61.000 i arbetsmarknadsutbildning. I april i år var siffran 4.000. Totalt deltog 109.000 i olika åtgärder i april. 87.000 av dem  deltog antingen i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för unga.

Nästa år räknar Arbetsförmedlingen med att 208.000 ska delta i åtgärder. Större delen kommer att finnas i jobb-och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga.