Fyra av tio arbetsplatser sorterar ut äldre och sjuka vid uppsägningar, enligt en undersökning. Och den bilden bekräftas av Arbetsförmedlingens statistik.

 

Uppsägningar på 32 arbetsplatser inom service och kommunikation har gåtts igenom av Sekotidningen. Resultatet visar att det som många uppfattar som den gyllene regeln i las om sist anställd först ut vid uppsägningar inte alls är så vanlig. Den hade bara tillämpats i fyra fall av tio.

På 18 av de granskade arbetsplatserna har andra orsaker blivit skäl till uppsägningar. Det är många sjuka, utslitna och äldre som sägs upp.

 
 – Den statistik vi har visar att det främst är äldre som sägs upp. Det är ett klart bevis för att arbetsgivarna frångår reglerna om ”sist in, först ut”, säger Ann-Christine Jans, nationalekonom och utredare på arbetsförmedlingen till Sekotidningen.

Ett turordningsbrott i lagen om anställningsskydd (las) kostar inte arbetsgivare särskilt mycket, och leder inte automatiskt till att den uppsagda får tillbaka jobbet.