Minskat övertidsarbete gör att löneökningarna det senaste året varit låga. Det gäller framför allt inom industrin. Det ser också ut som att löneglidningen inom industrin upphört.

Det visar Medlingsinstitutets lönestatistik. Nu publiceras siffrorna för mars i år och de visar att privatanställda arbetare under året fram till och med mars fått sin förtjänst höjd med 1,2 procent. Under samma tid har tjänstemännens löner ökat med 3,1 procent.

– Det ser lite lugnare ut och det är inte förvånande med tanke på konjunkturutvecklingen, säger Christina Eurén på Medlingsinstitutet.

Hon säger dessutom att det är svårt att göra säkra jämförelser. Det beror på att SCB, som samlar in lönestatistiken, ändrat sin indelning av branscher och det medför bland annat att fler företag än tidigare byts ut i undersökningsgruppen.

Lokala löneökningar ovanliga
Påsken låg förra året i mars medan den i år hamnade i april. Under påsken har en del arbetare högre tillägg för arbete under storhelg. Detta gör en jämförelse av löneutveckling under året fram till mars i år missvisande för arbetarna.

Förra årets lönerevision, som för många skulle läggas ut från den 1 april, skulle enligt de central avtalen ge 2,8 procent i industrin. Medlingsinstitutets statistik visar att industrins arbetare i mars i år fått en lönesänkning på 0,7 procent jämfört med samma månad året innan. Minskad övertid motsvarar 1,2 procentenheter. Löneökningen hamnar ändå bara på blygsamma 0,5 procent. En del av detta beror på påsken förra året. Om vi istället tittar på tiden fram till februari i år. Då var industriarbetarnas löneökningar 1,7 procent. Om man kompenserar för den minskade övertiden ligger löneökningarna på 2,5 procent, vilket inte riktigt når upp till de centrala avtalsnivåerna. Det betyder att det vid förra årets lönerevision var ovanligt med lokala löneökningar utöver de centralt avtalade.

Minskad övertid

Övertiden har minskat mest inom industrin och inom transportsektorn. Övertiden har dock gått ner för alla arbetargrupper och den sänker de privatanställda arbetarnas förtjänstutveckling med 0,8 procentenheter i genomsnitt.

Bäst löneutveckling har byggnadsarbetare och arbetare inom privat utbildningssektor haft. Tjänstemännens förtjänstutveckling ligger något lägre  hittills i år med undantag för mars då effekten av förra årets påsk påverkar arbetarlönernas utveckling.

Med tanke på att arbetarnas förtjänst påverkas av att övertiden minskar så kan en slutsats vara att arbetarnas procentuella lönepåslag varit betydligt mycket större än tjänstemännens under året fram till och med mars i år.