Allt fler röstar i förtid. Hittills har nästan dubbelt så många, jämfört med förra EU-valet, röstat före valdagen.

– Det är mycket enklare att rösta i dag än tidigare, säger statsvetaren Stefan Dahlberg på Göteborgs universitet.

De senaste siffrorna från Valmyndigheten visar att 291.796 personer hade förtidsröstat fram till i lördags. Det är nästan dubbelt så många jämfört med EU-valet för fem år sedan.
 
Enligt Stefan Dahlberg kan det förklaras med att det blivit mycket enklare att rösta före valdagen.

Fler lokaler i år
Vid förra EU-valet fick de som vill rösta före valdagen gå till posten. Sedan 2006 har det ansvaret överlåtits till kommunerna vilket har gjort att antalet tillfälliga vallokaler har blivit fler.

Men bara för att fler förtidsröster behöver det inte innebära att valdeltagandet ökar.

– Nej, det är inte alls säkert. Det finns så många andra faktorer som påverkar det totala valdeltagandet så det är svårt att säga, säger Stefan Dahlberg.

Han har tillsammans med två andra författare skrivit rapporten Förtida röstning i Sverige, som givits ut av Göteborgs universitet.

Bönder tar chansen
Där undersöker de vad som hände då poströstningen avvecklades och kommunerna fick ansvaret för förtidsröstningen.

Lantbrukare, invandrare och glesbygdsbor är de grupper som dragit mest nytta av förtidsröstning, visar rapporten. Och den typiska förtidsröstaren är mer insatt i politik än den genomsnittliga väljaren.

Sista dagen att rösta i EU-valet är söndag den 7 juni. Förra EU-valet, 2004, röstade 37,9 procent av dem som hade rätt att rösta.