Regler är regler, lyder ett talesätt som är lättare att uttala än att följa.

Åtminstone i EU där det formella regelverket består av mer än 300.000 rättsliga dokument.

– Det finns ett regelverk och en annan praktik, säger Jenny Svensson, på Södertörnshögskola.

I sin doktorsavhandling ”The Regulation of Rule-Following” har hon studerat hur nya EU-länder gör då de lär sig att följa unionens regler.

Jenny Svensson har bland annat forskat om hur Litauen gjorde då de skulle införa EU:s momsregler.

Twinning
Varje EU-land måste ha en organisation som kan hantera momsfrågor och rapportera till andra EU-länder.

Då Litauen gick med i unionen var de tvungna att bygga upp en sådan avdelning.

Landet fick hjälp av svenska tjänstemän och byggde upp en organisation som liknande den svenska.

Inom EU kallas det för twinning då de nya medlemsländerna imiterar de gamla medlemsländernas arbetssätt.

Förutsättningarna skiljer sig mellan de olika EU-länderna och därför blir sättet som reglerna införs på olika.

Provar sig fram
Metoden att imitera andra länder gör att de institutioner som byggs upp i de nya EU-länderna snarare bygger på hur andra länder gjort än de vad som står i regelverket.

– Länderna provar sig fram och sedan får EU reagera på om det är okej, säger Jenny Svensson.

I stället för att strikt följa EU-reglerna så kan många bestämmelser ses som förhandlingsbara.