Uppåt 500 miljoner människor har chansen att skicka sina kandidater till EU:s parlament. Inför valet – som pågår i Europa mellan den 4 och 7 juni – ger LO-Tidningens Erik Larsson en grundkurs i vad EU egentligen är.

Vad är EU-valet?
I alla länder i EU får medborgarna rösta om vilka politiker de vill skicka till EU-parlamentet. Sverige som i dag har 19 parlamentariker kommer efter valet att få skicka 18 ledamöter. Om Lissabonfördraget går igenom får Sverige 20 parlamentariker.

Hur många bor i EU?
EU-länderna har tillsammans en befolkning på nästan 500 miljoner invånare, fördelat på 27 länder. Ytterligare tre länder – Kroatien, Makedonien och Turkiet – är kandidater och vill gå med i EU.

Vad tjänar en EU-parlamentariker?

Den rena lönen för en svensk parlamentariker är 54 500 kronor i månaden, lika mycket som en riksdagsledamot tjänar. Efter EU-valet ändras den så att nästan alla EU-parlamentariker i Europa tjänar drygt 80 000 kronor i månaden.

De kan dessutom få en ersättning för allmänna utgifter på cirka 45 000 kronor i månaden. Och de får traktamenten.

Tidigare har en del av ersättningarna för resor betalats ut som schablonbelopp, vilket kunde ge extra pengar i plånboken. Från i sommar får parlamentarikerna i regel endast reseersättning efter sina faktiska utlägg.

Hur mycket betalar Sverige till EU och hur mycket får vi tillbaka?
Mellan 25 och 30 miljarder kronor betalar vi varje år till EU och vi får tillbaka drygt 10 miljarder i olika stöd.

Hur stort är EU:s jordbruksstöd?
EU betalar ut nästan 576 miljarder kronor i jordbruksstöd. Det är cirka 45 procent av EU:s hela budget.

Vad handlar Lavalfrågan om?
Byggnads satte det lettiska företaget Laval un Partneri i blockad i Vaxholm 2004.
Fackets stridsåtgärder var för långtgående, enligt en dom från EU:s domstol.

Domen gör det svårare för facket att försvara kollektivavtalen. Facken kräver att EU ändrar i sitt utstationeringsdirektiv som reglerar villkoren för dem som arbetar i andra länder.

Vad betyder ordförandeland?
Medlemsländerna turas om att vara ordförande i ministerrådet i ett halvår i taget. Då blir landet även ordförande i Europeiska rådet, det vill säga de toppmöten som EU:s stats- och regeringschefer har ett par gånger om året. Ordförandelandet leder också arbetsgrupper under ministerrådet. Sverige blir ordförandeland den 1 juli i år.

Har EU någon betydelse?
EU har en stor betydelse. Kring 60 procent av alla kommunala beslut påverkas av EU. Användandet av kemikalier, tjockleken på backspeglar för lastbilar och fackliga stridsåtgärder är bara några exempel på vad EU beslutar om. 

Vad är Lissabonfördraget?

Lissabonfördraget är tänkt att ersätta de nuvarande fördragen som reglerar hur EU arbetar. Fördraget innebär att EU-länderna släpper sin rätt att stoppa beslut på flera områden.

EU-kommissionen ska krympas och bli mindre. Europaparlamentet ska i stället få mer makt och fler ledamöter.

Dessutom föreslås att EU så småningom ska ha ett gemensamt försvar, och att det ska finnas en person som talar för alla EU-länder när det gäller utrikespolitik.

För att fördraget ska gälla måste alla medlemsländer vara överens. Irland har tidigare röstat nej, men om landet ändrar sig i höst kan fördraget genomföras kring årsskiftet.

 

Läs också: Artikeln "De fackliga kandidaterna – hela listan" 2009-05-15

Läs också: Artikeln "Europafacket kräver nödhjälp á la 30-talet" 2009-05-15

Läs också: Artikeln "Nu väcks hoppet hos uppstickarna" 2009-05-15

Läs också: Artikeln "Så här tycker partierna i EU-valet" 2009-05-15