KULTURNOTIS. Det blir Birgitta Wallin och tidskriften Karavan som får ta emot 2009 års Stig Dagermanpris.

Priset, som rönt stor uppmärksamhet efter att ha prickat in två nobelpristagare, delas ut till den eller de som i Stig Dagermans anda verkar för att värna det fria ordets betydelse.

Wallin, redaktör för Karavan, tilldelas priset för att ha ”burit tusen och en nödvändiga dikter och berättelser in i det svenska språket”.

Utblick

Genom att ge priset till en tidskrift som verkar för ökad kunskap om och spridning av skönlitteratur från Afrika, Asien och Sydamerika slår man vakt om den utblick mot världen som de senare åren kommit att sätta en allt tydligare prägel på Stig Dagermanpriset, med pristagare som Sigrid Kahle, Lasse Berg och Jean-Marie Gustave le Clézio.

Utdelning i Älvkarleby

Det internationella perspektivet har dock alltid funnits med under prisets nu fjortonåriga historia: Yasar Kemal, som är en av de intervjuade i senaste numret av Karavan med Istanbul som tema, fick ta emot Stig Dagermanpriset redan 1997.

Priset delas ut den 30 maj, på sedvanligt vis på Laxön i Älvkarleby – inte långt från Stig Dagermans barndomshem.

 

Läs också: Karavans hemsida.


Therese Eriksson

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn