Unionens klubbar på Volvo har skaffat sig gemensamma riktlinjer för neddragningsförhandlingarna på företaget. De går ut på att undvika varsel och försöka få till stånd krisavtal.

– Vi vill att åtgärderna ska omfatta alla tjänstemän – även de högsta cheferna. Vi har också satt en maxgräns för hur stora löneeffekter vi kan acceptera för den enskilde, säger Martin Linder, ordförande för Unionen på Volvo i Göteborg.

Det är Unionens koncernklubb som utarbetat riktlinjerna. Den omfattar 21 lokala klubbar inom Volvokoncernen, där Lastvagnar, Penta, Powertrain och Construction Equipment ingår.

Arbetstidsbanker
Martin Linder vill inte närmare berätta om riktlinjernas innehåll, men han säger att det som finns att laborera med är arbetstidsbankerna, minskad arbetstid och minskad lön samt att skjuta på årets lönehöjningar. Dessutom har Unionen centralt kommit fram till att löne- och arbetstidssänkningen inte bör vara mer än 20 procent.

Bakgrunden är att Volvo för tre veckor sedan varslade drygt 1.500 anställda om uppsägning  – över 1.300 av dem är metallarbetare. I koncernförhandlingarna kom inte facken och Volvo överens om något krisavtal, men företaget förklarade att det gärna ser att lokala krisavtal sluts som ett sätt att dra ner på verksamheten.

Bland IF Metalls klubbar på Volvo finns inga motsvarande riktlinjer. Mikael Sällström, ordförande för IF Metall på Volvo i Göteborg, säger att klubben mycket väl kan tänka sig någon form av krisavtal.

– Vi vill ha samma upplägg som på Volvo personvagnar. I vår klubb är anställda både på Personvagnar och Lastvagnar med. De ekonomiska förlusterna får inte vara olika för dem, säger han.

Stoppdagar

För de anställa på Volvo Personvagnar har facken slutit ett krisavtal, som bland annat innebär att årets lönehöjningar skjuts till första januari nästa år, ledande chefer och företagsledningen får lönen sänkt med 5 procent, 45 stoppdagar i produktionen har lagts in och under dem sänks lönen med 15 procent. Verkstadsklubbens uppskattning är att lönerna sjunker med 4-5 procent.

De lokala förhandlingarna på Volvo om varsel och eventuella krisavtal har ännu inte börjat.