Krisavtal är inget för Pappers. I går avbröts förhandlingarna då facket presenterat en underökning som gjorts i samtliga avdelningar.
– Inte en enda avdelning vill ha krisavtal, för det finns inget behov, säger Matts Jutterström, avtalsansvarig på förbundet.

Skogsindustrierna har försökt få till en krisuppgörelse med Pappers ända sedan IF Metall tecknade sitt krisavtal. Facket sa direkt nej till det första förslaget, men arbetsgivarna har inte velat ge upp förhandlingarna, förrän i går.

– De insåg väl att det inte skulle bli något när vi redovisade vår enkät, säger Matts Jutterström.

Enkäten som besvarats av förbundets avdelningar visade att bara ett fåtal har fått påstötningar om sänkta eller frysta löner. På några ställen har dock driftsformerna ändrats.

– De har gjort en del saker lokalt, men då har de fått kompensation. Det arbetsgivarna vill med avtalet är att göra ännu mer och helt utan kompensation.
 
Matts Jutterström säger att facket inte delar arbetsgivarnas syn på att det är en akut kris i branschen. Han anser att läget var värre 2007, och att pappersindustrin genomgick sin strukturomvandling då.

– Det ser ljusare ut nu än det gjorde bara i början av året.

Pappersindustrin har hittills klarat krisen med få varsel, och Matts Jutterström tror inte att fackets nej till krisavtal hotar jobben i framtiden heller.

– Det kan jag inte tänka mig. I så fall skulle de varsla på ren jäkelskap, och det tror jag inte, säger han.