Regeringen har påbörjat apoteksslakten. Omkring 600 av landets 950 apotek ska säljas ut. Merparten kommer att säljas till två stora, förmodligen internationella koncerner, för vilka man reserverat 400 apotek. Ett drygt hundratal apotek ska hyras ut till personal och småföretagare, som efter hand kan berika sig genom att sälja dem vidare.
 

 

Konkurrensen ska öka tillgängligheten och pressa priserna, säger regeringen. Har vi inte hört den visan förut?

När elmarknaden avreglerades och kommunerna sålde ut sina fjärrvärmeverk utlovades sänkta priser. Resultaten blev det motsatta.

Kunderna förlorare

De nya monopolen har systematiskt skinnat sina kunder. Stockholms utförsäljning av sin fjärrvärme till Fortum har till exempel medfört att kommunen varje år förlorar miljarder i intäkter. Pengar som kunde användas till förbättrad kommunal service, alternativt till sänkta skatter.

Till det märkliga med utförsäljningen hör att staten lovat garantera de privata apotekens vinstmarginaler. De nya ägarna ska således utan besvär kunna förränta sin investering.

Med tanke på att apoteken genom läkemedelssubventionerna till större delen är skattefinansierade rör det sig om en avsiktlig förskingring av skattemedel.

Risk för överkonsumtion
Risken är också stor för medicinskt omotiverad överkonsumtion av läkemedel. Risken uppstår därför att profitjagande apotek får en stark drivkraft att höja sina vinster genom att öka omsättningen.

Regeringen säger sig ha så ont om pengar att vi inte ens har råd att behålla skolans lärare. Varför man i det läget helt i onödan ska tvinga svenskarna att betala mer pengar än vad som behövs för läkemedel är obegripligt.