Ungdomsarbetslösheten stiger kraftigt. Det visar statistiken. Ett misslyckande för regeringen? Nej, inte enligt dem själva. Regeringens företrädare väljer i stället att gå till attack mot oppositionen för att de – som regeringen uttrycker det – vill bestraffa ungdomar och göra det svårare för dem att få arbete. Oppositionen vill nämligen avskaffa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga för att den visat sig vara verkningslös, dyr och ineffektiv. Alliansen kallar detta för en ”straffskatt på unga”.

Nåväl, politisk retorik, kan man ju tycka. Men det sorgliga är att denna retorik upprepas så frekvent att det finns risk för att den biter sig fast. Jag hade själv inte insett det förrän en person som jag vanligen har stor tilltro till oroade sig för att oppositionen ville göra det svårare för ungdomar att få arbete.

Det var i juli 2007 som regeringen införde halverad arbetsgivaravgift för unga mellan 18 och 24 år. Försöket har kommenterats och utvärderats av flera oberoende organ. Alla har varit kritiska mot åtgärden. IFAU (Institutet förarbetsmarknadspolitisk utvärdering) och ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) menade båda att denna åtgärd inte skulle leda till någon sysselsättningsökning alls på sikt. Regeringens eget finanspolitiska råd har dömt ut åtgärden som ineffektiv.

900.000 kronor per jobb

Riksrevisionen har också i en kritisk rapport visat att denna åtgärd är misslyckad. Enligt deras beräkningar är åtgärden mycket dyr och kostar upp mot tio miljarder. Varje nyskapat arbetstillfälle kostar enligt riksrevisionen 900.000 kr.

Dessa pengar skulle göra betydligt större nytta i kampen mot ungdomsarbetslösheten om de användes direkt i offentlig sektor, eller till arbetsmarknadspolitiska satsningar som generationsväxling eller utbildning och kunskapslyft för unga.

För den som har någorlunda insikt i branscher där det jobbar många ungdomar är det bara att hålla med kritikerna. Inom den privata detaljhandeln är hela 35 procent av alla sysselsatta mellan 18 och 24 år. Har denna sänkning av arbetsgivaravgiften inneburit att företagarna ändrat i schemaläggning och anställt fler unga?

Nej, inte i en sådan utsträckning att det ens har märkts i statistiken. Pengarna som skulle gå till att öka sysselsättningen bland unga har därför istället gått till att förbättra företagens vinstmarginaler.

Har då regeringen tagit till sig av kritiken?

Regeringen satsar ännu mer trots kritiken

Nej, tvärtom! Istället för att lyssna till sina egna organ har de valt att utöka denna misslyckade reform till att gälla än fler. Från 1 januari har man utökat detta till att gälla alla som är 18–25 år, samtidigt som man sänker arbetsgivaravgiften till en fjärdedel av det som inte är ålderspensionsavgift.

Medan ungdomsarbetslösheten skenar ägnar regeringen sig åt retorik och att kasta än mer pengar i sjön.