Lite mer än ett halvår har passerat sedan rehabiliteringskedjan med hårdare sjukskrivningsregler infördes.  79.000 svenskar har varit sjukskrivna i minst 180 dagar och får nu sina arbetsförmågor prövade av Försäkringskassan.
 
Den 1 juli i fjol infördes rehabiliteringskedjan som innebär att den sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 90 dagar, 180 dagar och efter ett år.

Vid årsskiftet hade 79 000 varit sjukskrivna i mer än 180 dagar – och ska byta jobb om det finns något på hela arbetsmarknaden som de skulle kunna klara. 

– Vi räknar med att ytterligare 5 000 personer i månaden kommer att passera sin 180:e dag och därmed bli föremål för den här prövningen, säger Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan.

Kraftig ökning
Myndigheten har sammanställt en första preliminär statistik och kan konstatera att 13 procent av de 79.000 sjukfallen avslutades under de 19 första dagarna i januari. Motsvarande siffra för samma period förra året var 8,7 procent.

Cirka 10.000 personer upphörde att vara sjukskrivna under de knappa tre veckorna, efter att ha varit det i minst 180 dagar. Bertil Thorslund vill ännu inte dra några slutsatser om varför dessa personer inte längre än sjukskrivna – och om det alls har med de nya reglerna att göra. 

Försäkringskassan understryker att det alltid pågår ett in- och utflöde i sjukförsäkringen.

Otakt
Att sjukskrivningar inte fortsätter kan bero på att personen blir frisk, att kassan inte har fått in något nytt läkarintyg och att personen då återgår till arbetet eller blir arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen.

– Det är vanligare än vi skulle vilja tro att folk är i otakt. Det kan vara läkarintyg som ännu inte kommit in, så frågan är hur hög siffran med avslutade sjukfall egentligen är, säger Bertil Thorslund.

FAKTA / Så prövas du
Sjukdag 1–90: Du får sjuklön/sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete.
Dag 91–180: Du får sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare (ens efter omplacering).
Efter dag 180: Försäkringskassan prövar om du kan utföra något arbete ”på den reguljära arbetsmarknaden” eller ”annat lämpligt arbete”. Kan du det så förs över till Arbetsförmedlingen. Om du inte har någon arbetsförmåga alls får du sjukpenning till och med dag 364.