Advokat Peter Rimo har under nästan tre decennier haft hand om över tusen företag på obestånd.

Det har varit konkurser, ackordsuppgörelser och frivilliga ackord.

Men lagen om företagsrekonstruktioner som kom 1996 har han bara använt ett tiotal gånger. Just nu är han mitt inne i en rekonstruktion av Arvika Gjuteri som tillverkar komponenter till fordonsindustrin.

Målet är att skriva ner skulder för att rädda ett företag i tillfällig kris.

– Får du ett ackord så är du på banan igen, säger Peter Rimo.

Ett ackord är en överenskommelse där leverantörer går med på att efterskänka en del av de pengar de ska ha.

Det minsta de kan få är 25 procent. Då räcker det om de som står för tre fjärdedelar av skulderna går med på uppgörelsen. Resten kan tvingas godkänna ackordet.

Finessen är att bara skulder som företaget dragit på sig innan det begär en rekonstruktion ska förhandlas bort. Alla utgifter som tas efter rekonstruktionen ska betalas som vanligt.

– Det gör att verksamheten kan fortsätta. Så länge rekonstruktionen pågår behöver inga nya leverantörer vara rädda att förlora sina pengar.

Den säkerheten finns kvar även om det till slut blir konkurs.

– Det finns en slags superförmånsrätt för de här leverantörerna. De går till och med före banken.

Oftast ska verksamheten också organiseras om. Det kan vara att bli av med en gammal ägare som amerikanska GM när det gäller Saab eller indiska Sakthi Auto Group för Arvika Gjuteri. Men för det mesta handlar det om att göra sig av med anställda.

Där går den statliga lönegarantin in.

– Den första månaden betalar staten alla löner på hela företaget. Då kan alla jobba kvar som vanligt.

De som varslas får oavsett avtal kortast lagstadgade uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd.

Och de förlorar varseltiden.

I vanliga fall löper ett varsel från två månader om det gäller 25 anställda eller färre, till sex månader om det är fler än 100 anställda. Däremellan gäller fyra månader.

Fast vid rekonstruktioner kan företaget begära dispens.

– Den beviljas så gott som alltid. Här gäller det ju att snabbt få ner kostnaderna, säger Peter Rimo.

Därför får den som varit anställd mindre än två år bara lön under uppsägningstiden, alltså i en månad.

Hade företaget varslat till exempel 50 anställda utan rekonstruktion hade varseltiden i stället gett fyra månaders lön.

Det här är det få som vet.

– Det finns dålig kunskap om vad en rekonstruktion egentligen är, säger Peter Rimo.

FAKTA / Fler rekonstruktioner
Antal företagsrekonstruktioner
1.394 ansökningar om företagsrekonstruktioner har enligt Domstolsverket lämnats in till svenska tingsrätter från 2000 till 2008. I fjol var ansökningarna 220 vilket är en fördubbling mot året före.

FAKTA / Så går det till
Ett företag ansöker med hjälp av en jurist om företagsrekonstruktion hos tingsrätten och ställer samtidigt in betalningarna. Ingen som har gamla fordringar kan begära bolaget i konkurs men nya leverantörer får betalt som de ska.
Om tingsrätten säger ja utser den också en jurist till rekonstruktör. Rätten kallar borgenärerna till sammanträde.
Efter tre månader måste rätten få förslag till rekonstruktionsplan. Är den inte klar kan rekonstruktionen förlängas i tremånadersintervall i upp till ett år.
Antingen skriver borgenärerna ner sina krav på företaget eller så sätts företaget i konkurs.

FAKTA / Uppsägning vid rekonstruktioner
Företaget måste varsla men ansöker om dispens från varseltiden. Då gäller bara uppsägningstiden. Den följer minimireglerna i LAS. Den som varit anställd mindre än två år får en månad och den med mer än tio år får sex månader. Lönegarantin ger max 171 200 kronor. Om kostnaden blir högre ska företaget betala. Om varslet läggs efter första månaden måste den varslade gå hem direkt.

Börge Nilsson / Textra
Skicka ett e-postbrev till redaktionen