Byggnads anser att Sveriges Byggindustrier är förhandlingsovilliga. Arbetsgivarna säger samma sak om facket. Nu ska medlare få parterna att samlas runt förhandlingsbordet.

Fyra månader har gått sedan Byggnads sade upp avtalen med Sveriges Byggindustrier. Sedan dess har mycket lite hänt.

Båda parter skyller på varandra, och anser att det är den andres fel att förhandlingarna inte kommit i gång. Men nu är de överens om en sak: Utan hjälp utifrån blir det inget nytt avtal.

Byggnads föreslog för en vecka sedan att parterna skulle vända sig till Medlingsinstitutet för att begära medling. I dag, fredag svarade arbetsgivarna ja till förslaget.

– Vi kan konstatera att Byggnads inte är intresserat av att diskutera avtalsfrågor direkt med oss där hänsyn även tas till arbetsgivarnas intressen, och då är frivillig medling ett bra alternativ, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Arbetsgivarna föreslår att parterna omedelbart kontaktar Medlingsinstitutet för att få medlare utsedda. Medlarna har sedan sex veckor på sig att ena parterna innan avtalen löper ut, den sista mars.