Mer än 100 000 fler är visstidsanställda i dag än för fyra år sedan, och det gäller främst ungdomar och kvinnor. Men nu minskar de tillfälliga jobben, enligt en rapport som LO presenterar i dag.

Visstidsanställningarna har ökat kraftigt de senaste fyra åren. Men de fasta anställningarna har också ökat, och förra året ökade de mer än de tillfälliga jobben.
 

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/tidsbegr0709.jpg  
   

– Det är en effekt av las-regeln som säger att den som varit visstidsanställd två år under en femårsperiod får fast anställning. Eftersom så många visstidsanställdes 2006 gav den rejält genomslag 2008, säger LO-utredaren Mats Larsson, som i dag, fredag, presenterar en rapport om anställningsformer.

Färre tillfälliga anställningar
Krisen kan också bidra till att de tillfälliga anställningarna minskar framöver, eftersom många vikariat och extraanställningar dras in i varseltider.

Runt 15 procent av alla anställda hade någon form av visstidsanställning förra året. Men variationerna mellan olika grupper är stora. Kvinnor har oftare tillfälliga jobb än män, 18 procent att jämföra med 13.

– Visstidsanställningar är vanligast i kvinnodominerade sektorer som vård och service, säger Mats Larsson.

Unga sitter löst
Av Hotell- och restaurangfackets medlemmar har 28 procent tillfälliga jobb, vilket gör att facket toppar statistiken före Kommunal. Elektrikerförbundet sticker ut åt andra hållet med bara 2 procent tillfälliga anställningar.

Det är främst unga som har osäkra anställningar. De kommer ofta in på arbetsmarknaden genom vikariat. Könsskillnaderna är också större bland unga. 61 procent av kvinnorna under 24 år har tidsbegränsade jobb, att jämföra med 41 procent av de unga männen.

Oorganiserade också osäkrare
Tidsbegränsade anställningar är också vanligare bland dem som inte är med i facket. Tre av tio oorganiserade har tillfälliga jobb. Av de unga saknar sex av tio som inte är med i facket fast anställning.

– Många väntar med att gå med i facket tills de fått fast jobb. Det finns stora grupper som vi har svårt att nå, och som vi kanske försummat, säger Mats Larsson.

De allra flesta som har visstidsanställningar ville hellre ha fasta jobb. Åtta av tio visstidsanställda LO-medlemmar önskar sig en fast anställning. Samma sak gäller för varannan arbetare som inte är med i facket.