/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/kajsaborgnas0709.jpg
Kajsa Borgnäs, ordförande för det socialdemokratiska studentförbundet vill se fler internpolitiska principdiskussioner, om socialförsäkringssystemet och studiemedlet till exempel.
 

INTERVJUN Hon upplever att det finns ett krav på enighet utåt. Själv skulle Kajsa Borgnäs, ordförande för det socialdemokratiska studentförbundet, välja motsatt strategi under nästa valrörelse.
– Som parti måste man kosta på sig att inte alltid vara enat, säger hon.

Hon har ingen traditionell politikerbakgrund. Hon började inte sin bana inom SSU som många andra.

Politiken kom in i Kajsa Borgnäs liv först när hon flyttade till Uppsala för sex år sedan. Då började hon plugga nationalekonomi och statsvetenskap på universitetet. Intresset för politiken föddes i S-föreningen Laboremus.

Stort steg
Tack vare uppväxten i Tumba söder om Stockholm – med en mamma som var lärare och en pappa som var journalist – lärde hon sig tidigt vikten av att vara oberoende. Beslutet att bli politisk aktiv kändes därför inte självklart. 

– Jag tyckte först att det kändes främmande att ta det här steget, säger hon.

I dag ser Kajsa Borgnäs sin icke-politiska bakgrund som ett plus. För henne är det självklart att det finns fördelar med båda vägarna in i partipolitiken.    

– Jag hoppas att man kan vara socialdemokrat på många olika sätt. Det är nog enda sättet att locka fler att bli aktiva, säger hon.

Enighet inte viktigast
Kajsa Borgnäs tycker hon att hon kan se på rörelsen från ett annat perspektiv: Hon känner att det finns krav på att de budskap som förs ut ska vara enhetliga. Men själv skulle hon ha valt en motsatt strategi inför nästa val. Hon tycker att ett parti måste kosta på sig att inte alltid föra fram ett enigt budskap.

– Det är möjligt att det är taktiskt övervägande som gör att man tror att det är lättare att vinna val genom att stå enade, men jag tror att det blir ett lite tråkigare parti. 

Tystnad
Kajsa Borgnäs tycker att Socialdemokraterna har varit ett extraordinärt parti genom historien, just tack vare de stora internpolitiska diskussionerna.

– För att Socialdemokraterna ska vara ett bra parti som faktiskt har de bästa lösningarna, som vet hur människor har det, så måste man ha en ganska stor debatt.

Hon frågar sig varför debatten inom partiet är så tyst när beslut som strider mot traditionellt socialdemokratiska perspektiv börjar forma politiken. 

– Jag vill ha fler principdiskussioner, om till exempel socialförsäkringssystemet och studiemedlet. Tanken med studiemedlet var ju att alla skulle kunna studera. Fram till början av 1990-talet var det relaterat till en vanlig industriarbetarlön. Nu har det successivt sjunkit under 15 år. Det är en systemförändring som ingen diskuterar.

Debattartiklar
Kajsa Borgnäs tycker också att hennes parti måste bli bättre på att ta till vara den kunskap som finns inom olika rörelser, och nämner den kritiska globaliseringsrörelsen, antidiskrimineringsrörelsen och feministrörelsen, där många unga finns.

– Varför är de inte med i SSU eller i studentförbundet i stället? Vi är dåliga på att ta tillvara det här nya engagemanget. 

Sedan Kajsa Borgnäs valdes till ordförande har hon hunnit skriva en mängd debattartiklar, bland annat om det finansiella systemet och socialdemokratins roll. Överhuvudtaget tycker hon att intresset för ekonomi har ökat i samhället. Hon ser ekonomin som basen, grunden till allt. Den pågående ekonomiska krisen har hjälpt till att höja det allmänna intresset, tror hon.

– Jag var nyligen på en Marxkurs som SSU arrangerade och vi ordnade en kurs i nationalekonomi för vänstern för ett år sedan. Jag märker att den här typen av frågor är folk intresserade av nu. 

Friaste delen i partiet
Kajsa Borgnäs ser studentförbundet som den kanske friaste delen i partiet. Medlemmarna byts ut relativt ofta. Det hjälper till att hålla organisationen fri från ingrodda strukturer.

– Studentförbundet är det roligaste jag gjort. Jag har lite svårt att se vad som skulle vara lika roligt. Men det är klart att om jag bestämmer mig för att jag vill hålla på med politik även i framtiden så är det lockande att jobba i partiet, i alla fall om jag vill ha ett helhetsperspektiv.

Nätverksbyggande
Som ett försök att öppna sitt parti för en bredare allmänhet har hon dragit igång ett forskarnätverk. Tanken är att det ska vara en mötesplats där forskare kan bidra med sina kunskaper för att påverka samhällsutvecklingen. Kajsa Borgnäs har hämtat inspiration från den tidigare statsministern Tage Erlander, som brukade bjuda in de bästa forskarna inom olika områden en gång om året. Där sa han ”nu får ni berätta vad det är som är fel i Sverige”.

– Det tycker jag är en sådan fin bild. Poängen är att få höra vad forskarna egentligen tycker, säger Kajsa Borgnäs.
Det är inte uteslutet att hon själv väljer att bli forskare vid något universitet någon gång i framtiden.

FAKTA / Teater och resor är två intressen
Namn: Kajsa Borgnäs.
Ålder: Född 1982 och uppväxt i Tumba, utanför Stockholm.
Familj: Pappa, mamma, tre systrar.
Bor: I trea i Skärholmen i södra Stockholm.
Intressen: Politik, litteratur, teater, resor till storstäder.
Senast lästa bok: Therese av Steve Sem-Sandberg.
Senast sedda film: Jag är från Totov Velles, på filmfestivalen i Göteborg. ”Den var inte kul.”