Regeringen borde se till att arbetslösa har ett brett utbud av studiemöjligheter och att de kan få en vettig försörjning under studierna.

Det tycker Eva Eriksson, landshövding och regeringens samordnare för varslen i Värmland. På onsdag ska regeringen träffa alla samordnare och gå igenom de förslag som finns.

– Regeringen måste svara upp mot de förslag som finns. Regeringen måste ge besked. Det går inte vänta hur länge som helst, säger Eva Eriksson.

Ingen exakt modell
Hon kan inte ange någon exakt modell för hur studiemöjligheterna ska utformas, men hon vill se att en stor del av dem som nu blir arbetslösa har möjlighet att studera och det borde finnas möjlighet att förkovra sig på såväl grundskolenivå som på högskolan. För henne handlar det om Sveriges framtida konkurrenskraft. Krisen får inte leda till att de anställdas kompetens går förlorad.

Dessutom vill hon att det ska finnas försörjningsmöjligheter för dem som är arbetslösa och vill studera. Eva Eriksson tycker att det vore bra om det skulle vara möjlig att behålla a-kassersättningen.

Den värmländska landshövdingen säger att samma slags förslag och diskussion finns i landets alla regioner.

Skarpa ord
Tomas Riste är ordförande för regionrådet i Värmland och den andre samordnaren i länet. Han uttrycker sig skarpare.

– Det finns inget från regeringen att samordna. Regeringen lägger bara förslagen på hög. Vi är fullständigt tomhänta. Det finns inget att erbjuda på individnivå, säger han.

Under det senaste året har regeringen tillsatt regionala samordnare för varslen runt om i landet. Statssekreterare Jöran Hägglund samordnar samordnarna. Han är sjuk idag, men pressekretare Frank Nilsson på näringsdepartementet tror inte att några beslut kommer att fattas på regeringens möte för samordnare på onsdag. Snarare kommer det att handla om ta ställning till vilka förslag som är värda att arbeta vidare med.