I mars tillsätts den sista vakansen i Riksbankens direktion. Frågan är om tillräckliga kunskaper om arbetsmarknad och lönebildning då verkligen finns kvar i bankens ledning.

  /media/lotidningen/media/images/bylinebilder/analysmk.png

I veckan utsågs docent Karolina Ekholm till ny vice riksbankschef efter avgående Irma Rosenberg.

Utan tvekan är Karolina Ekholm en av landets främsta forskare inom internationell handel.

Klar röst saknas
Men samtidigt saknar nu Riksbanken en klar röst om lönebildningen.

Lönekostnaden är den viktigaste faktorn för inflationen.  På lång sikt sammanfaller utvecklingen av lönekostnad och inflation.

Riksbanksdirektionen måste därför kunna tolka lönebildning och arbetsmarknad rätt.

Om Karolina Ekholm är hök eller duva (alltså en som vill hålla uppe räntan eller en som vill ha lite lägre) är inte huvudfrågan. Det viktiga är att räntan sätts efter faktiska förhållanden.

Stupstock
Riksbanksräntan fungerar som en stupstock för lönebildningen. Om lönerna stiger över löneutrymmet kommer inflationen att ta fart och det finns då anledning för Riksbanken att höja räntan och strypa ekonomin.

Men med en väl fungerande lönebildning sker inte det.

Risken är att en riksbanksdirektion som saknar full kompetens om arbetsmarknaden ser lönebildningen i sig som en fara – och lockas till räntehöjningar vars enda effekt blir att hämma svensk ekonomi och öka arbetslösheten.

Hökaktigt
Att Svante Öberg, tidigare vice riksbankschef, nu träder in som förste riksbankschef i Irma Rosenbergs ställe ger också anledning till oro.

Svante Öberg klassas inte bara som hök, han har också försvarat denna linje genom att hänvisa till inflationstryck från arbetsmarknaden. Han säger alltså indirekt att lönebildningen inte fungerar tillfredsställande.

Under finanskrisen har relationen mellan Riksbanken och LO varit lågmäld. Under ytan måste ändå motsättningarna från i somras finnas kvar, främst när det gäller Riksbankens tvivel på en fungerande lönebildning och ansvarsfulla parter.

I det perspektivet får vi hoppas att nästa vakans åter ökar kunskapen om lönebildning och arbetsmarknad inom riksbanksdirektionen.