Ett tillfälligt permitteringsstöd, kraftfulla nödlån till företagen och stora stöd till kommunerna vill LO-ekonomerna se från regeringen. I annat fall blir krisen värre, varnar de.

I dag måndag presenterade LO-ekonomerna en nedjusterad prognos för de två kommande åren.

Sysselsättningen faller med 100.000 personer under 2009 och ytterligare 20.000 under 2010 samtidigt som arbetslösheten stiger från 7,9 procent i år till 8,5 procent 2010, är de nya antagandena

Ändå andas prognosen en viss optimism.

– Nedgången kan bli relativt kortvarig. Redan under 2010 ser vi en återhämtning, säger LO:s chefekonom Lena Westerlund.

Satsning krävs
Tillväxten kommer då enligt prognosen att stiga med 2,3 procent efter att i år falla med 0,7 procent.

Men det förutsätter dels att Riksbanken fortsätter sänka styrräntan, från 2 till 1 procent, dels att regeringen satsar ytterligare 50 miljarder kronor utöver det som redan har beslutats.

Det förutsätter också att kronan förblir svag under en tid vilket underlättar för svensk export.

Övervintring
Men LO-ekonomerna vill se ännu fler satsningar, bland annat en form av tillfälligt permitteringsstöd inom industrisektorn.

Förslaget är att anställda under 2009 ska kunna erbjudas vidareutbildning i stället för uppsägning. Kostnaderna ska delas lika mellan staten och företagen.

Detta permitteringsstöd ska bara fungera som en akut hjälp, enligt LO-ekonomerna.

– Vi vill inte återinföra ett permanent permitteringsstöd som i längden försvårar för företagens strukturomvandling. Men i dagens väldigt svåra situation blir den korta siktens frågor också den långa siktens frågor, som ett sätt att övervintra.

För att ytterligare förenkla företagens övervintring, och för att förhindra konkurser som inte beror på vikande framtidsmöjligheter utan bara på tillfällig penningbrist, vill LO-ekonomerna att regeringen breddar statens nödlån till företagen. Nödlån bör kunna ges till hela industrin, inte bara till företag inom fordonsindustrin.

Nödhjälp
Överlag riktar regeringen in sig för mycket på permanenta strukturella förändringar i ekonomin, medan det i krisläge är tillfälliga kraftfulla konjunkturåtgärder som behövs, anser LO-ekonomerna.

Därför vill de också se 50 000 nya platser i arbetsmarknadspolitiska program och stora tillfälliga stöd till kommuner och landsting för att undvika neddragningar.

Hellre än skattesänkningar vill de också se en bättre fungerande a-kassa.

Boräntorna har sjunkit kraftigt under sista delen av 2008. Ändå finns utrymme för ytterligare sänkningar redan nu, ett utrymme som blir ännu större om Riksbanken fortsätter sänka räntan.

FAKTA / LO-ekonomernas förslag till regeringen:
• Nödlån från Riksgälden ska kunna ges till hela industrisektorn, inte bara fordonsindustrin.
• Inför ett tillfälligt stöd till utbildning och kompetensutveckling inom industrin så att anställda slipper sägas upp. Kostnaderna ska delas lika mellan företag och stat.
• Öka de arbetsmarknadspolitiska programmen med 50.000 personer.
• Ge ett tillfälligt extrastöd till kommuner och landsting. 20 miljarder kronor räcker för att upprätthålla 35.000 kommunala jobb.
• Tidigarelägg offentliga investeringar.
• Gör rotavdraget tidsbegränsat under 2009 och del av 2010.

FAKTA / Så här tror LO-ekonomerna om framtiden:

  2009 2010
Tillväxt -0,7 2.3
Sysselsättning -2,1 -0,5
Arbetslöshet           7,9 8,5
Inflation 0,0 1,5

Siffrorna i prognosen är i procent