För vem gäller de nya reglerna om arbetskraftsinvandring? Vill du ha besked från Migrationsverket blir det svårt. Mejlsvar kan dröja en månad – och att komma fram på telefon är nästan kört.

När LO-Tidningen ringde till Migrationsverket 22 gånger utspritt under fem dagar i december blev svaret så gott som alltid: ”Alla linjer är upptagna, vi ber dig ringa senare eller besöka vår hemsida.”

Två gånger hamnade samtalen i telefonkö, då på plats 40 respektive 18. Numret går till upplysningen och är den väg allmänheten hänvisas till vid alla möjliga frågor som rör verkets områden.

Resurserna räcker inte
När LO-Tidningen skickade ett e-brev med allmänna frågor kring medborgarskap i mitten av november utlovades svar inom 14 dagar. Svar kom efter 28 dagar. Nu har informationen på hemsidan ändrats och svar utlovas först efter 21 dagar.

– Det är så situationen ser ut i dag tyvärr. Våra resurser räcker inte till och vi måste prioritera annat, säger Per-Anders Lindell, enhetschef på upplysningen.

Många krav
En myndighet har enligt förvaltningslagen skyldighet att ta emot telefonsamtal, e-post, brev och fax från allmänheten. Några exakta tidsgränser nämns inte i lagtexten, men i kommentarer till lagen står det att myndigheten ska svara på e-post och brev inom en vecka.

– Det finns en massa krav i förvaltningslagen. Vi kan inte nå upp till allt. Vi är ett visst antal personer som jobbar här, och vi når inte upp till målen på detta område. Men det finns inte pengar till mer, säger Per-Anders Lindell.

Vida ramar
I början av nästa år kommer Migrationsverket att sätta igång ett kundtjänstprojekt där ett av målen är att allmänheten ska komma i kontakt med verket snabbare och enklare. Men tidsramarna är vida. Några drastiska förändringar vill Per-Anders Lindell inte lova före september nästa höst.

Hur ska man då göra som privatperson om man behöver ett snabbt svar Migrationsverket?

– Mejlen är snabbast. Brådskande frågor försöker vi svara på snabbare än allmänna frågor, säger Per-Anders Lindell.

Nya regler
Undersökningen gjordes veckan innan de nya reglerna om arbetskraftsinvandring öppnade portar för människor som kommer från länder utanför EU. Asylsökande och gäststudenter behövde snabbt besked om reglerna gäller för dem.

Läs också: Artikeln: Ny lag öppnar för arbetskraftsinvandring 2008-12-10