/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/styrelse4008.jpg
Per-Olof Sjöö (längst fram) valdes till första ordföranden i det nya förbund som ska bildad av Skogs- Träfacket och Grafiska Fackförbundet nästa år. Grafiska beslutade gå med vid sin kongress på söndagen. Bakre raden, från vänster: Kenneth Johansson som blir vice ordförande med ansvar för organisationsfrågor, Tommy Andersson, vice ordförande med ansvar för avtalsfrågor och Erik Georgii, vice ordförande med ansvar för ekonomifrågor.
 

Förlovningen mellan Skogs- och träfacket och Grafikerna är nu på plats. I går beslutade de båda förbundens kongresser att säga ja till en sammanslagning.

Två förbund ska bli ett i sommar. Den 1 juni sker som väntat sammanslagningen av Skogs- och träfacket och Grafikerna.

– Det känns mycket, mycket, bra att beslutet äntligen är fattat. Det har varit en lång process för vår del, men nu är vi i land, säger Tommy Andersson, ordförande för Grafikerna.

Enhälliga grafiker
Grafikerna kunde fatta ett enhälligt beslut efter en mycket kort debatt på kongressen. Även Skogs- och träfacket sa ja, men på deras kongress fanns fler kritiska röster. Enligt förbundets avtalssekreterare Per-Olof Sjöö var ungefär tre fjärdedelar av kongressombuden för, och en fjärdedel mot, sammanslagningen.

– Det var ingen överraskning. Vi vet att det har funnits kritik mot planerna, men det är inga ”hard feelings” från något håll. Nu är beslutet fattat och då ställer alla upp på det, säger han.

Pappers drog sig ur
Från början var det tänkt att även Pappers skulle ingå i sammanslagningen, men förbundet drog sig ur samarbetet i våras, och beslutade på sin kongress i helgen att kvarstå som ett eget förbund.

I det nya förbundet blir Tommy Andersson från Grafikerna ansvarig för avtalsfrågor medan Per-Olof Sjöö från Skogs- och träfacket blir ordförande.

– Det känns som en utmaning. Det blir en spännande resa att få ihop och leda det nya förbundet, säger han.

Namnfrågan olöst
Grunddragen för sammanslagningen är färdiga, men än återstår mycket arbete innan det nya förbundet kan grundas på en kongress i maj. En fråga som ännu inte är löst är till exempel vad det nya facket ska heta.

– Vi har inga förslag. Det troliga är att förbundsstyrelserna utlyser en namnförslagstävling bland medlemmarna. Vi hoppas att de kommer på något bra och det kan bli klart till årsskiftet, säger Tommy Andersson.

FAKTA / 70.000 medlemmar
Det nya förbundet som bildas 1 juni nästa år får knappt 70.000 medlemmar inklusive pensionärer. Antalet aktiva medlemmar blir runt 53.000. Förbundet får 15 geografiskt indelade avdelningar med sammanlagt 48 anställda ombudsmän.
Förlovningen mellan Skogs- och träfacket och Grafikerna är nu på plats. I går beslutade de båda förbundens kongresser att säga ja till en sammanslagning.