Joacim Strömberg i Borlänge blev arbetslös i juli efter två år som plusjobbare. Men anställningen gav honom inte rätt till några nya stämplingsdagar och han har inte rätt till socialbidrag.
–   Jag har åtta kronor att leva på den här månaden, säger han.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/jockestrombergartikel3908.jpg  
I sex veckor gick Joacim Strömberg utan pengar innan han började i jobb- och utvecklingsgarantin.
Foto: STAFFAN BJÖRKLUND
 

Han beskriver sitt läge som ”mellan stolarna” – eftersom han tvingas gå 1,5 månader helt utan ersättning, från den sista dagen på plusjobbet till den första i jobb- och utvecklingsgarantin.

De senaste fyra åren har Joacim Strömberg dels haft ett ”grönt jobb”, som var ett samarbete mellan Skogsvårdsstyrelsen och Arbetsförmedlingen, dels plusjobb.

– De här åren hade jag en avtalsenlig lön på cirka 12.000 kronor i månaden. Den bekostades med både statliga och kommunala medel. Och den inkomsten kunde jag någorlunda leva på, säger han.

6.600 kronor att leva på
Men plusjobbet tog slut och gick han in i jobb- och utvecklingsgarantin, som riktar sig till långtidsarbetslösa. Och det betyder att lönen blir ett så kallat aktivitetsstöd.

– Tidigare hade jag en ersättning på 80 procent av den senaste a-kassekvalificerande inkomst som jag hade innan jag började mitt plusjobb. Men nu har regeringen bestämt att den bara ska vara på 65 procent. Det betyder att jag får 6.600 kronor att leva på efter skatt. 4.000 kronor går till hyran och elen kostar 1.000 kronor i kvartalet.

Vill inte låna
Joakim Strömbergs anställning som plusjobbare tog slut i början av juli. Det innebar att hans augustilön bara bestod av ersättning för en vecka. Och han får inte sitt första aktivitetsstöd utbetalat förrän denna månad.

– Jag har alltså i stort sett gått utan inkomst i en och en halv månad. Men jag försöker klara mig på det jag har. Jag vill inte låna av vänner och släktingar, säger han.

Arbetsförmedlingen vill att han ska gå en utbildning till industrisvetsare, som ordnas inom jobb- och utvecklingsgarantin och ger honom aktivitetsstöd. Och Joachim Strömberg går gärna en kurs som kan ge honom jobb.

– Men jag har fått uppskov och kan vänta med att börja tills jag fått min första utbetalning. Det är ju omöjligt att gå där 40 timmar i veckan och vara hungrig på dagarna.

Mat eller hyra?
Men aktivitetsstödets 6.600 kronor får honom att fundera även över hur det ska gå under utbildningens 50 veckor:

– Det som gäller är att jag måste välja mellan att köpa mat och betala hyran.

Socialbidrag är han för tillfället inte berättigad till, eftersom inkomstuppgifter tre månader bakåt måste lämnas in till socialförvaltningen.

– För tre månader sedan hade jag ju lön. Jag har fått avslagsbesked två gånger angående socialbidrag, säger Joacim Strömberg.

Planer för framtiden
Trots motgångarna har han entusiasmen kvar. Han är aktiv i föreningen Aktiv Arbetslöshet och planerar att starta ett café för de arbetslösa i Borlänge.

– Det måste finnas ett forum för de arbetslösa, där man kan träffas och hålla sin sociala kompetens vid liv. A-caféet jobbar vi stenhårt på. Jag försöker alltid hitta lösningar för de arbetslösa och tycker att det saknas en organisation som pratar för dem, därför finns vår förening, säger Joacim Strömberg.

Han har redan varit i kontakt med kommunen och LO-facken angående sin idé.

– Jag har fått ett positivt gensvar, men sedan ska det sökas pengar och sådant, säger han.

FAKTA / Jobb- och utvecklingsgarantin
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadsprogram för långtidsarbetslösa. Ersättningen motsvarar, för den som tidigare har haft arbetslöshetsersättning, 65 procent av den tidigare dagsförtjänsten. I annat fall är den lägsta ersättningen 223 kronor per dag.
Garantin är indelad i tre faser:

  1. Kartläggning av den arbetssökandes behov av aktiviteter, jobbsökeri med coachning.
  2. Ytterligare stöd, som arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning.
  3. Och efter 450 dagar i garantin ska den som inte hittat ett jobb bli anvisad till en varaktig, samhällsnyttig sysselsättning.

Plusjobben för arbetslösa, ute på kommunala och statliga arbetsplatser, är under avveckling.
Källa: Arbetsförmedlingen