Det finns många områden där äldre är klart diskriminerade. Sveriges pensionärers riksförening avdelning 94 i Kiruna har tidigare i LO-Tidningen pekat på skattepolitiken där vi pensionärer får fortsätta att betala de skatter som regeringsalliansen, när de var i opposition, mycket ofta framhöll som världens högsta.

De som förvärvsarbetar får göra ett så kallat förvärvsavdrag vilket betyder att de får ut högre belopp när inkomst och pension är lika stora. Vår köpkraft sjunker också på grund av den inflation den här politiken medför.

Doktor Gunnar Anker, geriatriker, överläkare och professor intervjuades i tv för en tid sedan.

Han framhöll sex fundamentala brister när det gäller äldrevården.

•Behandlingsplan saknas.

•Bristande utbildning av läkarstuderande.

•Dålig dokumentation.

•Organisationen inom vården är inte anpassad för äldre med flera sjukdomar.

•Strategiskt grepp om äldrevården saknas.

•Äldrevården är inte säker och evidensbaserad. Inte förrän man nått resultat som är godtagbara kan äldrevården konkurrensutsättas.

Lars Andersson, professor i geriatri, pekar på hur många äldre – när de börjar bli skröpliga – inte anser det rimligt att förvänta sig den vård och omsorg man behöver,”man anpassar rimligheten till skröpligheten”. Är man lite skröplig kan man inte begära samma service och hjälp som är normalt när man är yngre och friskare.

I samband med en diskussion om en  man, äldre än 75 år, som blivit nekad kreditkort på grund av sin ålder, ställdes frågan till Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna om bankens behandling av den här mannen var laglig:”Den är laglig i dag, men vi kommer att få ett skydd mot diskriminering i arbetslivet från årsskiftet, men bara i arbetslivet.

Beslutet om skyddet i arbetslivet bygger på ett EU-direktiv som ska omsättas och där Sverige redan ligger efter. Jag trodde att Sverige ligger långt före vilka sociala reformer det än gäller!

Det förs också diskussioner i EU om förbud mot diskriminering på andra områden och min förhoppning är givetvis att det ska gå fort, eller till och med att Sverige skulle kunna gå före.

Katri Linna nämner också i sammanhanget att en mobilisering bland dem som är berörda borde till.

Vi anser att SPRF ska driva på den mobiliseringen bland sina avdelningar. Sverige som ligger efter skulle kunna återfå en del anseende om man som DO anser går före och utvecklar lagstiftningen på flera områden när det gäller åldersdiskriminering.

Vad gör de stora fackliga organisationerna, LO och TCO?

Nils-Olav Lindh
Vice ordf SPRF avd 94 Kiruna