Europaparlamentets sysselsättningsutskott ska på måndag rösta om socialdemokraten Jan Anderssons rapport om ändrat utstationeringsdirektiv.

Huvudprincipen i hans rapport är lika lön för lika arbete och att mänskliga rättigheter ska väga tyngre än den fria rörligheten, i enlighet med Europafackets sociala protokoll.

Småändringar
När rapporten behandlades första gången i utskottet fick Jan Andersson ta emot 305 ändringsförslag, de allra flesta var smärre ändringar.

– Jag vill ha en bred majoritet bakom rapporten för att påverka kommissionen att öppna upp utstationeringsdirektivet. Det finns också krav på att ett liknande socialt protokoll som Europafackets ska in i primärrätten, säger Jan Andersson.

Trilskas
De flesta politiska grupper i parlamentet kommer att rösta för en ändring av direktivet.

– Men fortfarande är han osäker på hur majoriteten i den största gruppen konservativa EPP kommer att ställa sig.

– De trilskas men har närmat sig. EPP vill ha svagare skrivningar som till exempel ”bör” öppnas upp i stället för ”ska”, säger Jan Andersson.