/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2008/opinion_27.gif

De flesta i LO-opinion är nöjda med skolan. Framför allt är de nöjda med  sina barns skola. Den får högre betyg än skolan i allmänhet. Ju närmare skolan finns, desto högre blir betyget.

Flera av dem som bor i glesbygd eller i mindre städer anser att problemen i skolan är störst i storstäder. Ingen storstadsbo framför den åsikten.

Drygt hälften i LO-opinion har egna barn i förskola, grundskola eller gymnasium. Två av tre är nöjda – och nästan hälften av dem svarar att de är mycket nöjda.

Sammanlagt 15 procent är missnöjda med sina barns skola. Alla utom en väljer alternativet ganska missnöjda, men skenet bedrar. Av svaren att döma är känslorna starkare när de egna barnen är inblandade.

Knappt 60 procent svarar att den svenska skolan fungerar ganska bra. Ungefär lika stor andel tycker att skolan i hemkommunen fungerar ganska bra.

Bara några enstaka väljer alternativet mycket bra. Superlativerna är förbehållna de egna barnens skola.

Många, om än inte alla, har starka åsikter om skolan. Och åsikterna går vitt i sär. Hela skalan finns representerad i LO-opinion. Här finns både de som tycker att det behövs hårdare tag och mer disciplin och de som tycker att barnen får alldeles för mycket läxor.

46 procent tycker att skolan är bättre än sitt rykte.

Eva Nilsson, undersköterska i Halmstad och aktiv i Kommunal, bland annat som arbetsplatsombud, har en son på gymnasiet och en dotter i grundskolan, närmare bestämt Östergårdsskolan.

– Skolan fick åka till Stockholm och presentera sitt arbetssätt. Där finns engagerad personal och strukturerad verksamhet. Det finns 70 nationaliteter och skolan arbetar aktivt med kultur och mot mobbning.

– Att den svenska skolan skulle vara så dålig som dagens regering vill ha det till är bara skitsnack! Det har alltid funnits ”bra” och ”dåliga” skolor. Tyvärr lär det förmodligen vara så i framtiden också.