134 personer är med i nya LO-opinion – 70 män och 64 kvinnor. De är utspridda över Sverige från Malmö i söder till Boden i norr. 25 av dem bor i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, 70 bor i mellanstora eller mindre städer och 37 bor i glesbygd.

Alla utom två har fackliga uppdrag, främst på lokal nivå. 57 har också uppdrag på avdelningsnivå och tre har uppdrag på riksnivå.

Bland deltagarna finns till exempel 27 klubbordförande, fem sektionsordförande och 27 arbetsplatsombud.

Medelåldern är 40 år

Drygt hälften, 71 personer,  jobbar fackligt enbart på fritiden eller högst tio timmar i veckan. 21 personer jobbar fackligt på heltid eller näst intill heltid.

24 personer har politiska uppdrag. Av dem är nästan alla fritidspolitiker i sina hemkommuner. Två deltagare har politiken som deltidsyrke.

Detta är åttonde årgången av LO-opinion. Medelåldern bland deltagarna är 40 år. Den yngsta är 22 år och de äldsta är 63.

Ett 60-tal olika LO-yrken finns representerade. Undersköterskorna är den största yrkesgruppen, 19 personer. Av dem är 17 kvinnor och två män.

Andra vanliga yrkesgrupper är montörer och operatörer inom industrin, brevbärare, elektriker, barnskötare, lagerarbetare och skötare inom psykiatrin.

LO-opinion i övrigt innehåller till exempel ett par kockar, ett par kontorister, en truckförare, ett par reparatörer, en gjutare och en radioloksoperatör.

Ingen opinionsundersökning

LO-opinion är ingen opinionsundersökning, utan en enkät. Deltagarna svarar på frågor som skickas med e-post varje vecka.
Målet är att ge en bild av stämningarna bland fackligt aktiva på gräsrotsnivå landet runt.

Samtliga 15 LO-förbund är representerade i LO-opinion, mer eller mindre. Drygt hälften, 56 procent, av deltagarna kommer från IF Metall och Kommunal, som organiserar 56 procent av LO:s medlemmar.