Fackets svarta år i fjol följs av ett mörkgrått första halvår. LO:s förbund har förlorat 37.000 medlemmar. Det är mindre än under samma period i fjol men långt högre än åren dessförinnan.

Efter årets första halvår har fackets neråtgående kurva planat ut en aning, men det ser fortfarande dystert ut för fackförbunden.

– Vi fortsätter att blöda. Det får inte fortsätta så här, säger Lars Jönsson på Handels.

Glädjesiffror?
Under våren har 37 000 medlemmar lämnat de 15 LO-förbunden. I statistiken saknas dessutom ett par månaders noteringar för tre förbund, vilket kan höja siffran med ett par tusen.

– Det är nog fortfarande en högre siffra än vad vi hoppats på, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

– Men det är en tydlig avmattning och det borde tala för att vi ser snart slutet på utförsbacken, säger han.

Hjälp av konjunkturen
Ytterligare två saker gör att han ser fackets framtid an med viss tillförsikt: dels att förbunden och LO fokuserar starkt på medlemsrekrytering och organisationsfrågor, dels att konjunkturen vänder vilket brukar leda till att fler söker sig till facket.

Lars Jönsson tycker att det är illavarslande att medlemsminskningen inte stannar av. Under våren har Handels noterat ett minussaldo som varje månad ligger på runt 600. Nästa vecka inleder förbundet en ”storstadssatsning”, där 26 medlemsrekryterare kommer att göra en riktad satsning på Stockholm, Göteborg och Malmö för att försöka vända trenden.

Ljusglimter
Ett fåtal ljusglimtar har LO-facken skymtat dock. Några förbund har haft positiva siffror under några av vårens månader.

Hotell- och restaurangfacket drabbades hårdast förra året, och förlorade var femte medlem. Också under våren har HRF minskat mest, procentuellt sett, med åtta procent. Men förbundets ekonomichef Rolf Jerling är ändå en av dem som ser små positiva tecken.
– Tappet har stannat av. Och vi har en bra nytäckning. Men övergångarna till andra förbund, framför allt Handels, är inte mycket att göra åt, säger han.

Satsning
Också Hotell- och restaurangfacket satsar i höst extra på att locka anställda i storstäderna, där organisationsgraden är som lägst.
Även TCO-förbunden fortsätter att tappa medlemmar, men har ännu ingen officiell statistik för årets första halvår.

– Men takten har absolut mattats av från förra året, säger kanslichef Anna Forsberg.

– Vi har varit för dåliga att rekrytera nya, så är det. Det är gemensamt för fackföreningarna i Sverige tycker jag. Vi behöver förändra vår verksamhet och bli mycket bättre på att möta unga som kommer ut på jobb, säger Anna Forsberg.

Förra året tappade tjänstemannaförbunden i genomsnitt fem procent av sina medlemmar och i tisdags fick personalen på TCO:s kansli besked om stora neddragningar.

Antalet befattningar kommer att minska med omkring en tredjedel.