Två helt olika fack har hittat gemensamma sakfrågor. Både Sacoförbundet SSR och LO:s IF Metall värnar om kollektivavtal och välfärd. Genomslaget blir större när vi agerar tillsammans, anser Christin Johansson, SSR-ordförande.

Tre fack från LO, TCO och Saco kräver i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter, i dag måndag, att regeringen tar initiativ till en ny social dialog inom EU. Fyra domar från EU:s domstol hotar den svenska modellen, anser de.

Ordförandena i Sacoförbundet SSR, TCO:s SKTF och LO:s IF Metall är hårda i kritiken mot att regeringen agerar passivt när löntagarnas fackliga och mänskliga rättigheter står på spel.

Modern och flexibel svensk modell
De fyra domarna Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg hotar den svenska kollektivavtalsmodellen och försvårar ett nytt Saltsjöbadsavtal. Skiljelinjen går främst mellan de gamla och de nya EU-länderna i Östeuropa, enligt de tre ordförandena.

– Facken har varit dåliga på att förklara vilken stor betydelse kollektivavtalen har och vad alternativen skulle innebära. Kollektivavtal ses av många som mossigt och gammalt. I stället är vår modell modern och flexibel, säger Christin Johansson, SSR:s ordförande.

I två år har ett samarbete utvecklats mellan SSR och IF Metall genom bland annat gemensamma seminarier under Almedalsveckan i Visby.

Motsatserna möts
SSR är kvinnligt dominerat med tyngdpunkten i offentlig sektor samt partipolitiskt oberoende. För IF Metall gäller det motsatta. Vad får ni ut av ett samarbete?

– Det är spännande att två förbund som är så olika har samma uppfattning när det gäller välfärds- och människorättsfrågor, säger Christin Johansson.

SSR:s medlemmar jobbar inom välfärden alltifrån som socialsekretare i kommunerna till tjänstemän i försäkringskassan och kriminalvården. När det gäller välfärdspolitiska frågor är IF Metall och SSR överens, betonar hon.
 
Minimilön ett sänke
Om kollektivavtalsmodellen slås sönder och Sverige inför en lagreglerad minimilön så drabbas alla löntagare. I SSR:s avtal finns inga lägstlöner alls. En minimilön på låg nivå kommer att påverka allas löner, anser Christin Johansson.

– Vår debattartikel handlar om att stå upp för grundläggande värden på hela den svenska arbetsmarknaden, säger Christin Johansson.

FAKTA: Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR är Sacos fjärde största förbund med 53.000 medlemmar.

Läs också: debattartikeln