RECENSION. Den filosofiska visdomsboken Dao De Jing har tillskrivits poeten Lao Zi, vars levnadsöde är oss alldeles okänt.

I sin inledning presenterar översättaren Göran Malmqvist bokens historiska kontext, och ställer den i kontrast till de konkurrerande tankesystem som var i omlopp vid bokens tillkomst.

Men upplysningen att den nedtecknats på 400-talet före Kristus saknar egentligen mening: Kina och det vi idag kallar västerlandet levde länge parallella liv, idéhistoriskt åtskilda.

Och det kinesiska samhället har präglats betydligt mer av daoismens antites, den stränga konfucianismen, vars dogmer om lydnad och ordning inte saknat betydelse som överbyggnad för den kommunism som råder idag.

För daoismen är människan inte i första hand en samhällsvarelse.

Icke-handlingens väg
Även ett försök att kortfattat beskriva den lapidariska texten blir mångordigt.

Den kräver nämligen att läsaren mumlar med, låter sig suggereras av det djärva bildspråket, kort sagt: att man följer mystikens väg.

Snart försätts man i ett transtillstånd, och att läsa de 81 korta styckena i en följd känns inte uppbyggligt, man deltar nämligen i en märklig språkförstörelse.

Vissa nyckelord återkommer enligt ett intrikat mönster, får nya betydelser, bemängs och sväller, töms på mening, slocknar. Den retoriska rytmen bär upp läsningen, gäckar med sina paradoxer och gåtfulla metaforer tills läsningen liknar en besvärjelse.

Dao De Jing lyfter fram icke-handlingen, vars förlängning är ohörsamhetens väg, den stillsamma protestens, upprorets. Självklart är den icke-våldets väg.

En motståndsbok
Det finns någonting djupt sympatiskt med Dao De Jing. Kanske är det den milda ironin, den fördomsfria attityden, det osofistikerade sättet att framställa de svåraste livsfrågorna och klä dem i poetiskt överskådliga bilder.

Dao betyder ”vägen”, De ”kraften” och Jing ”boken”. Dao De Jing är en motståndsbok, användbar mot det allmänna tramset i kulturen. Och mot informationsträsket, där många av oss lever nedsänkta.

Dao De Jing lär att sanningen är undflyende, men att den kanske finns. Men är det daoism att ständigt söka den? Jag är inte så säker. Dao är den icke-handling vi måste förhålla oss till.

Filosofi: Dao De Jing
Författare: Lao Zi
Översättning: Göran Malmqvist
Förlag: Bakhåll

Magnus Halldin
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn