Vi har fått många indikationer och förfrågningar angående Jobb-, och utvecklingsgarantin. Angående de tre faserna har vi funnit stora osäkerheter i hur arbetsförmedlingen ser på innehållet.

När det gäller fas 3 kräver vi en definition på vad ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning” betyder. Vi ser denna typ av arbete som ett sätt att tvinga arbetslösa att arbeta till lägre lön och sämre villkor.

Sven-Otto Littorin: Är det verkligen moderaternas ideologi att dumpa löner när ni säger att det ska löna sig att arbeta enligt er arbetslinje?

Att tvinga folk till samhällstjänst är mer att jämföra med kommunism eller fascism än liberalism. I praktiken gör er arbetslinje att allt arbete inte lönar sig.

Sämre rustade för jobb
Ett annat exempel är ändringarna i a-kassan som gör att deltidsarbetande bara får 75 dagars ersättning. Hur kan ni mena att det ska skapa fler arbeten?

Detta blir ytterligare ett sätt att göra arbetslösa sämre rustade. Era förändringar i arbetsmarknadspolitiken gör att det enbart är heltidsanställningar som anses vara ”riktiga” anställningar.

Övriga hamnar i praktiken på undantag med villkor som ligger långt ifrån kollektivavtal och tanken att alla ska ha samma villkor.

Särskilt utsatta blir kvinnor då de ofta deltidsarbetar.

Så skapas en underklass
Är det så att ni vill skapa en underklass som inte kommer att kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden?

Vi kan bara se att er retorik om att få bort utanförskapet är rent nonsens och att det vilseleder medborgarna.

När er politik förvärrar utanförskapet, hur kan ni ändå hävda att det minskar?

Sämre villkor
Många av dina partivänner uttalar sig i media om de 164.000 arbetstillfällen som ni hävdar att er politik skapat.

Är det rätt att försämra de ekonomiska villkoren för dem som trots er politik ännu inte kommit in på arbetsmarknaden?

Statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt att han vill lägga miljarder på äldreomsorgen – ”i stället för att satsa på dem som inte jobbar”. Vilken typ av arbetslinje representerar detta uttalande?

Är det regeringens mening att sätta grupp mot grupp i stället för att låta dem som har råd att betala lite mer i skatt vara med och solidariskt hjälpa de grupper som inte klarar sig i det moderata samhällets konkurrens?

Henrik Lund
Håkan Pettersson, Sveriges Anställningslösas Landsorganisation
Kent Tjäder, LO Norrköping