Den svenska exporten av textil och kläder fortsatte att öka under första halvåret 2008, enligt beräkningar från bransch- och arbetsgivareorganisation TEKO.

Enligt organisationens beräkningar så uppgick svensk tekoexport till 9, 1 miljarder kronor under årets första sex månader. Kläder svarade för försäljning för 5,2 miljarder.

För 2007 var siffrorna för första halvårets sammanlagda export 8,3 miljarder. Förra året uppgick den totala svenska tekoexporten till 17,7 miljarder kronor. Kläderna svarade för 9,9 miljarder.

Ökningen av exporten ska ses i ljuset av att hemmamarknaden ändå bromsats in. Enligt Ola Töftegaard, vd för branschorganisationen, så beror ökningen av exporten på att företagen i Sverige har förädlat sina produkter. Då handlar det om design, marknadsföring, produktions- och logistikplanering.