EU:s expertgrupper har 50.000 deltagare som förbereder EU:s lagstiftning. Nästan alla är hemliga. Ingen vet vem som skapar EU:s arbetssrätt.

Då nya EU-lagar och regler ska skrivas använder sig EU:s kommissionärer av expertgrupper med sammanlagt 50.000 deltagare. Men de allra flesta av dem är hemliga.

I de fåtaliga expertgrupper som ändå har redovisats är industrins och näringslivets representanter klart överrepresenterade medan fackföreningsrörelsen, ideella organisationer och samhällsrepresentanter kan saknas helt och hållet.

EU:s industrikommissionär Guenter Verheugen är ansvarig för 127 expertgrupper, men bara i av 19 av dem har EU redovisat vilka som sitter med i gruppen. 

Expertgruppen för bioteknik har 20 representanter från industrin, 6 akademiker och ingen enda från ideella organisationer, facket eller samhället.

Krav på större öppenhet
I en brevkampanj till EU-kommissionärerna kräver 160 europeiska ideella organisationer och fackförbund  att EU ska redovisa namnen på alla deltagare i expertgrupper som har inflytande över EU:s lagstiftning.

De ideella organisationerna och facken har samlats i kampanjen Alliance for Lobbying Transparency & Ethics Regulation (ALTER-EU.) Där ingår organisationer som Greenpeace, Jordens vänner Europa och Europeiska Journalist-federationen.

I våras lovade EU-kommissionen att offentliggöra uppgifterna om vilka som sitter i dess expertgrupper, men ännu har ingenting hänt.

Få grupper offentliga
ALTER-EU är synnerligen kritiskt mot kommissionens passivitet och anser att utnämningen av olika experter måste försiggå genom en öppen process med full offentlig insyn. Annars kan vissa lobbyister och grupper får en oproportionerlig tillgång till expertgrupperna.

Kommissionären för forskning, Janez Potocnik, ansvarar för 97 grupper. 17 är offentliga.

Energikommissionären Andris Piebalgs ansvarar för 36 grupper varav 3 är offentliga.

För kommissionären för sjuk- och hälsovård, Androulla Vassilou, är summan 70 stängda grupper och 8 öppna.

Miljökommissionären Stavros Dimas ansvavar för 95 stängda grupper och bara 3 öppna.

Oklart om arbetsrätten
Den expertgrupp som förbereder den arbetsrättslagstiftning som EU:s domstol dömer efter kan uteslutande bestå av arbetsgivarnas och industrins representanter. Ingen vet. ”Bristen på demokrati i EU:s beslutfattande är uppenbar”, hävdar ALTER-EU.

Läs också: mer på fackliga/ideella alliansens hemsida

Bill Erlandsson
Skriv ett e-postbrev till redaktionen