MORALFILOSOFI. Om man går förbi ett barn i färd med att drunkna i en grund damm, bör man rädda det, även om ens fina nya skor blir förstörda. Det man får offra är helt enkelt värt mycket mindre än barnets liv.

Innan sommaren gav den australiske filosofen Peter Singer en serie föreläsningar vid Stockholms Universitet. Hans huvudbudskap: att vi alla står vid en sådan damm, men ofta försummar att ingripa. Många barn dör varje dag; deras liv hade gått att rädda för mindre än priset för ett par skor. Och vi – den välbärgade delen av jordens befolkning, i runda tal en miljard – kan lätt göra det genom att ge till hjälporganisationer som Oxfam.

I relation till världens fattigaste kanske vi inte, som Jan Myrdal en gång sade, ”bor i lägerkommendantens hus i Auschwitz”. Men att vara passiv bredvid dammen är illa nog. Den som vill försäkra sig om att hennes bidrag blir effektivt kan konsultera sajter som givewell.net.

Sören Häggqvist
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn