Ska riksbanken höja eller inte höja räntan på torsdag den 3 juli. Många kommer att kasta sig över Riksbanken efter beslutet, vilket beslut de än tar. Konfrontationen är nämligen mycket stark just nu.

På ena sidan står räntehöjningsivrarna som säger att vid så enormt hög inflation som vi har i dag är det Riksbankens skyldighet att höja räntan. Riksbanken ska utgå ifrån målet att hålla inflationen på eller runt 2,0 procent. Nu är den 4,0 procent.

Alltså: HÖJ!

Importerad inflation
På den andra sidan står de som säger att det som skjutit inflationen i höjden är utländska faktorer som höjt oljepris och höjt livsmedelspris. De säger att även om den svenska Riksbanken höjer räntan så påverkar det inte Brasiliens livsmedelspriser ett skvatt.

Med i bilden finns också de fackliga företrädare som anser att de avtalade löneökningarna äts upp av dagens inflation.
Därför har de hotat med att i höst säga upp det tredje avtalade året.

Detta skulle tveklöst föra in inflationen i den svenska ekonomin och då går det inte längre att tala om endast en importerad inflation som den svenska Riksbankens ränta inte biter på.

Fler om besluten
Å andra sidan är det inte bara en part i spelet om den svenska inflationen. Där finns också företagen. Om dessa höjer sina priser för att ta tillfället i akt att smygkompensera för de avtal de tycker är för dyra så är det i stället företagen som för in inflationen i svensk ekonomi.

I det perspektivet kan fackens hot om att säga upp avtalet mer ses som en markering gentemot företagen att inte höja priser.

I vilket fall, resonerar de, bör inte Riksbanken höja räntan på en befarad och eventuell uppsägning av avtalen innan någon verkligen har sagt upp något avtal.

Gör ingenting
Även LO-ekonomerna finns med i diskussionen. Deras ståndpunkt har hittills varit att försöka lägga sordin på allt som kan föra in inflationen i svensk ekonomi.

Att höja räntan blir ett slag i luften mot en importerad inflation, och att säga upp avtalen leder till svensk inflation och arbetslöshet, anser de. Alltså bör varken Riksbanken eller facken göra någonting utan bara vänta ut en i och för sig otrevlig men dock endast importerad inflation tills den har värkt ut.

På torsdag morgon klockan 09.30 vet vi hur Riksbanken agerat.