Varken världens, Sveriges eller den egna ekonomin kommer att återhämta sig snabbt, tror hushållen enligt Konjunkturinstitutets (KI) senaste konjunkturbarometer. Även företagen är pessimistiska.

Hushållen är särskilt pessimistiska om läget i svensk ekonomi men även synen på den egna ekonomin är betydligt mer negativ än tidigare.

Arbetslösheten ökar
Hushållen tror också på en kommande ökad arbetslösheten, vilket indikerar en ganska stark oro för en kommande konjunkturnedgång.

Förväntningarna om en hög inflation har dock försvagats något hos hushållen.

Sammantaget sjönk hushållens förväntningar på den ekonomiska framtiden från strax under till mycket under det normala och ligger nu på historiskt låga nivåer, enligt KI.

Mörk syn hos företagen
Ganska nere men inte fullt så deppiga är också det svenska näringslivet. Förväntningarna har inte ökat sedan majmätningen men inte heller sjunkit.

Den enda bransch som fortfarande uppger att läget är starkare än normalt är byggindustrin. Inom övriga delar av näringslivet och i hushållssektorn är läget svagare än normalt.

Ändå har sysselsättningen i näringslivet stigit något, även om företagen inte tror att sysselsättningen kommer att stiga ytterligare den närmaste tiden.