I dag, onsdag, börjar LO och Svenskt Näringsliv att upphandla förvaltning för LO-medlemmarnas avtalspensioner.

Ett underlag skickas ut till de bolag som man kan välja för Avtalspension SAF-LO i dag, och till de bolag som anmälde sitt intresse under den förra upphandlingsomgången hösten 2007.

Men i princip kan alla företag som erbjuder pensionssparande delta i upphandlingen, som administreras av försäkringscentralen Fora.

Kraftig minskning
LO och Svenskt Näringsliv är överens om att ungefär tio förvaltare ska vaskas fram.

Det är en kraftig minskning jämfört med hur det ser ut i dag. Bolagen tävlar i två grenar: traditionell försäkring (ett sparande med garanterad avkastning och möjlighet till viss extra ränta) och fondförsäkring (som innebär högre risk, men också chans till hög avkastning).

Kriterierna för hur anbuden ska bedömas är hemliga för alla utom anbudsgivarna själva.

På Foras hemsida heter det bara att de utvalda sparalternativen ska kännetecknas av låga kostnader, ge möjlighet till hög avkastning och levereras av finansiellt stabila bolag.

Enig värderinig
LO:s pensionsförhandlare Ellen Nygren är dock övertygad om att LO och Svenskt Näringsliv ska kunna göra en enig värdering av anbuden. Det misslyckades de med under upphandlingsförsöket 2007.

– Vi har lärt oss en del av den resan, säger Ellen Nygren.

En stor del av LO-medlemmarna bryr sig inte om att välja förvaltare för sin avtalspension. En högintressant fråga blir vem som ska få ta hand om ”icke-väljarnas” pensionspengar: Det bolaget kommer att få förvalta mycket stora summor.

Avslutas i december
Enligt Nyhetsbrevet Pensionsnyheterna blir det främsta kravet på ”icke-väljarbolaget” att det ska ge LO och Svenskt Näringsliv god insyn.

I dag får icke-väljarna sina pengar placerade hos AMF Pension, som ägs av LO och Svenskt Näringsliv gemensamt.

Upphandlingen ska avslutas i december, så att de privatanställda LO-medlemmarna kan välja nytt och förhoppningsvis bättre sparande  från och med januari 2009.