– Regeringen säger en sak och gör en helt annan. Att lönerna för nystartsjobb inte ska vara kollektivavtalsmässiga öppnar för lönedumpning. Vilken grupp står näst på tur? Funktionshindrade?

Berit Högman, som förra veckan valdes till socialdemokraternas nya talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor, är upprörd.

Anledningen är Sven Otto Littorins uttalande nyligen om varför de så kallade nystartsjobben inte blivit fler.

Spel på annan planhalva
En förklaring är att småföretagare dragit sig för att nyanställa på grund av regeln om att lönerna ska vara kollektivavtalsmässiga. ”Den regeln kommer nu att slopas, troligen om en månad, förklarade han.

– När den borgerliga regeringen tillträdde skröt man med att man älskade kollektivavtal och att deras åtgärder skulle ge riktiga jobb. I och med detta utspel öppnar man spel på en helt annan planhalva. Alla har rätt till en lön man kan leva på och det ska även gälla nystartsjobben, säger Berti Högman.

Vapen mot arbetslöshet
Nystartsjobben infördes för drygt ett och ett halvt år sedan som ett av regeringens vapen mot arbetslösheten. En arbetsgivare som anställer någon som stått utanför arbetsmarknaden i mer än ett år slipper betala arbetsgivaravgift under lika lång tid som personen varit utan arbete.

Berit Högman kommer nu att ställa en skriftlig fråga till Sven Otto Littorin om vad regeringen tänker göra.

– Efter det får vi se vad nästa kapitel i den här frågan blir, säger Berit Högman.

Berit Högman efterträdde Sven-Erik Österberg som arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan han blivit socialdemokraterna gruppledare i Riksdagen.