LO är en viktig part i dagens arbetsliv. Som en organisation som kan sätta tyngd bakom krav på en rättvis arbetsmarknad med schysta regler.

Tyvärr finns det tecken som oroar. Grunden för LO är deltagande från alla organisationens 15 medlemsförbund.

Det upplevs dock som allt svårare för de små förbunden att få komma med i styrelserna.

Tveeggat problem
Problemet är tve­eggat. Dels har de små förbunden svårt att hitta intresserade personer att nominera till LO:s styrelser på olika nivåer.

När det så sker sitter man på bara en bråkdel av rösterna på stämmorna, och får därigenom svårt att rösta in sina delegater eftersom de stora förbunden i regel har många nominerade och många röster på stämmorna.

Mer gemenskap behövs
Om LO:s styrelser till allt för stor del består av personer från Kommunal och IF-Metall kommer intresset att svalna mer och mer från de små förbunden, trots att det är de som bäst behöver gemenskapen i samarbetet.

LO kommer då inte längre att vara representativt för sina medlemsförbund och tappa i tyngd.

Jag vill uppmana valberedningar och stämmor inom LO att ha detta i åtanke, så att samarbetet inom LO kan stärkas i stället för att urholkas.

Kenneth Högström
Ordförande Musikerförbundet avd 40, Nedre Norrland