Angeles Bermudez Svankvist, så heter den nya chefen och generaldirektören för Arbetsförmedlingen. Hon fyller 45 år i år och har bland annat varit vd för Folktandvården i Stockholm och fram till nu chef för S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.

– Det är ett spännande uppdrag. Och det finns flera skäl till varför jag sökte tjänsten. Det har alltid talats om öppenhet i rekryteringsprocessen till direktörstjänster inom offentlig sektor. Och jag har alltid förespråkat denna syn. Så när det nu hände så var jag bara tvungen att stötta den genom att söka.

Från Alby
– Jag är också intresserad av ledarskapsfrågor och älskar att jobba med människor. Och självklart är jag intresserad av sysselsättningsfrågor. Jag har erfarenhet av att leva i områden där det finns ett stort utanförskap, sa hon på presskonferensen i Rosenbad.

Hon sa samtidigt att hon måste få tid att sätta sig in i frågorna. Någon djupare kunskap i ämnet har hon inte.

– Det viktigaste är ledarskapsförmågan. Däremot går det att komplettera med kunskaper om arbetsmarknaden. Dessutom finns det stora kunskaper om det redan nu i arbetsförmedlingen, sa arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin på presskonferensen.

Avpolitisering
Diskussionen om tjänstens politisering ville hon egentligen inte diskutera. Hon sa att hon försöker hålla sig neutral och leverera till den uppdragsgivare som hon har. Hon sa ändå att det är viktigt för Arbetsförmedlingen att inte vara rädd för att förändras.

– Jag tror att vi måste öppna upp för olika system i framtiden för att människor ska kunna matchas rätt till arbete. Det viktiga är att det följs upp och att det är hög kvalitet på det som görs, sa hon.

– Att utse Angeles är ett sätt från vår sida att avpolitisera uppdraget. Här är en person med bred erfarenhet, precis vad som behövs, sa Sven-Otto Littorin.

I en kommentar till regeringens utnämning av Angeles Bermudez Svankvist, säger socialdemokraternas gruppledare i arbetsmarknadsutskottet, Berit Högman, att det är ”tråkigt att regeringen har sjabblat så mycket med frågan om vem som ska leda Arbetsförmedlingens viktiga arbete”.

Knappa resurser
Enligt Berit Högman skulle frågan ha varit löst för länge sedan när konjunkturen viker och arbetslösheten stiger.

– När regeringen nu har hittat en person, hoppas vi att man också ser till att hon får tillräckliga förutsättningar att ge stöd till alla dem som står längst från arbetsmarknaden. Den nya chefen för Arbetsförmedlingen måste få mer resurser för att underlätta för arbetssökande att få jobb. Regeringen har skurit ned så kraftigt på jobbutbildning och praktik att den enskilde har kommit i kläm.

Det är också oroande att den nya chefen uttryckligen ska få arbeta med en organisation med knappa resurser, påpekar Berit Högman.

Fackförbundet ST och dess ordförande inom Arbetsförmedlingen, Thomas Fager, är nöjd med utnämningen av Angeles Bermudez Svankvist. I en skriftlig kommentar skriver han bland annat:

– Vi ser mycket positivt på att regeringen haft ett öppet ansökningsförfarande och att de valde en av de kandidater som sökte tjänsten offentligt, vilket borgar för att det är kompetensskäl som styrt rekryteringen.

FAKTA: Angeles Bermudez Svankvist, kallas för Angela.
Ålder: 44 år (45 i juli).
Bor: I Tullinge.
Familj: Make plus en son och en dotter.
Karriär: Examen från Tandläkarhögskolan 1988. Chefstandläkare i Björkhagen 1996-99, tandvårdsdirektör i Uppsala 1999-2001, vd för Folktandvården i Stockholms län 2001. Chef för S:t Eriks ögonsjukhus 2006. Utsedd till ”Årets chef” år 1999. Styrelseledamot i Företagarna och Röda Korset.
Uppvuxen: I Alby och på Mallorca.
Inkomst: 2.573.800 (inkomståret 2006)
Kuriosa: Sa i en intervju att hon absolut kan tänka sig att bli minister.